Księgowość

Ewidencja ryczałtowa bez VAT – od 70 zł*

Ewidencja ryczałtowa z VAT – od 90 zł*

Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT – od 100 zł*

Podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT – od 120 zł*

Księgi handlowe bez VAT – od 250 zł*

Księgi handlowe z VAT – od 300 zł*

Kadry i płace

Za jednego pracownika z tytułu umowy o pracę – od 40 zł*

Za jednego pracownika z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło – od 25 zł*

Doradztwo

Doradztwo podatkowe – od 100 zł/h*

Doradztwo prawne – od 150 zł/h*

Doradztwo biznesowe – do 100 zł/h*

*Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi i cenami netto.
Na wycenę usługi ma między innymi wpływ ilość dokumentów i specyfika działalności przedsiębiorcy.
W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o wysłanie zapytania