Usługi doradcze

  • opracowywanie planów finansowych, analiz, raportów z działalności firmy
  • pomoc w podejmowaniu ważnych strategicznych decyzji dla przedsiębiorstwa
  • pomoc w zarządzaniu personelem , w tym kadrą kierowniczą
  • wdrażanie controllingu finansowego, biznesowego
  • pomoc w zakładaniu rachunków bankowych
  • pomoc w znalezieniu optymalnego finansowania inwestycji ( kredyt, leasing, pożyczka, dotacje)
  • opracowywanie biznes planów
  • doradztwo ubezpieczeniowe,
  • certyfikacja systemów zarządzania ( ISO, HACCP)