Usługi prawne

  • wsparcie przy rozwiązywaniu problemów natury prawnej związanej z przedmiotem działalności firmy
  • opracowywanie, opiniowanie bieżących umów gospodarczych, umów o współpracy
  • przygotowywanie umów spółek cywilnych,osobowych , kapitałowych, aneksów do umów
  • doradztwo w zakresie prawa pracy
  • konsultacje i opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania , kontraktów menadżerskich
  • bieżące doradztwo w zakresie odzyskiwania należności
  • kierowanie wezwań do zapłaty w imieniu klienta
  • doradztwo w zakresie danych osobowych
  • przygotowywanie dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Wspólników