1. KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie i przechowywanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prawidłowe księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem pozostałych źródeł uzyskiwania przychodów
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L

 

2. REJESTR ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT

 • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE

 

3. ZUS PRZEDSIĘBIORCY

 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie z ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS

 

4. POZOSTAŁE USŁUGI

 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe oraz ZUS
 • reprezentowanie klientów w Urzędzie Skarbowym i ZUS oraz podczas kontroli
 • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • bieżąca informacja o zmianach w przepisach księgowych i podatkowych
 • sporządzanie pism w sprawach skarbowych i ZUS
 • sporządzanie analiz transakcji z jednostkami powiązanymi
 • bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą
 • gwarantujemy pełne bezpieczeństwo danych Klienta