Porady  specjalistów

 • W naszym biurze w ramach Pakietu Korzyści mogą Państwo korzystać z porad wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem podatkowym i księgowym.

 

Pakiet dodatkowych  usług zawartych w ryczałcie:

 • Wysyłanie deklaracji do urzędu skarbowego w imieniu klienta
 • Przygotowanie wydruków rachunku zysków i strat
 • Przygotowanie wydruków z księgi przychodów i rozchodów
 • Przygotowanie pism wyjaśniających do korekt deklaracji podatkowych
 • Przygotowanie wniosków o przeksięgowanie i rozliczenie nadpłaty
 • Rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdu
 • Pomoc w rozliczaniu delegacji krajowych
 • Pomoc w rozliczaniu delegacji zagranicznych
 • Rozliczanie importu i eksportu
 • Rozliczanie różnic kursowych
 • Wyliczanie odsetek za nieterminowe należności publiczne
 • Księgowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (dostawy i nabycie)
 • Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym
 • Przygotowanie wydruków  dla banków, firm leasingowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 

Skuteczne zarządzanie informacją

 • Powiadamiamy klientów o zmianach w prawie podatkowym
 • Pilnujemy terminów składania deklaracji US/ZUS za naszych klientów
 • Pomagamy w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzoną działalnością

 

Gwarantujemy poprawność rozliczeń dzięki zachowaniu wysokich standardów jakościowych

 • Stosujemy metodę podwójnej kontroli księgowań
 • Prowadzimy wewnętrzne audyty naszych procesów

 

Zapewniamy możliwość pozostawienia dokumentów o dowolnej porze dzięki skrzynce wrzutowej

 

Nasi klienci mogą korzystać z bezpłatnego parkingu na terenie Centrum Handlowego Ferio-Gaj

 

Bezpieczeństwo współpracy z nami gwarantuje polisa OC