Weryfikacja i kontrola poprawności dokumentacji kadrowo-płacowej

Zakres audytu:

 • zapoznanie się z przepisami (regulaminami) wewnątrzzakładowymi i sprawdzenie poprawności ich stosowania
 • weryfikacja założonej dokumentacji pracowniczej
 • sprawdzenie poprawności naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych
 • kontrola prowadzonej ewidencji czasu pracy
 • kontrola wysłanych do ZUS-u formularzy zgłoszeniowych oraz ich zmian i korekt
 • weryfikacja dokumentów do umów cywilno-prawnych i analiza ich zastosowania
 • sprawdzenie poprawności wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych
 • sprawdzenie poprawności naliczenia wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, kontrola dokumentacji służącej do wypłaty w/w
 • sprawdzenie poprawności naliczania innych składników wynagrodzeń
 • kontrola dokumentów rozliczeniowych i ich korekt
 • inne czynności sprawdzające na życzenie Klienta