1. Rejestracja przedsiębiorców, aktualizacja danych – wnioski CEIDG

2. Rejestracja i aktualizacja danych w Urzędzie Statystycznym

3. Zakładanie spółek cywilnych

4. Zakładanie spółek osobowych:

 • spółka jawna
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,

5. Zakładanie spółek kapitałowych:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.),
 • spółka akcyjna (S. A.)

6. Rejestracje i przekształcenia:

 • rejestracje, aktualizacje, pełnomocnictwa w Urzędzie Skarbowym
 • rejestracje, aktualizacje, pełnomocnictwa w ZUS
 • rejestracje, aktualizacje , pełnomocnictwa w Państwowej Inspekcji Pracy
 • rejestracje, aktualizacje, pełnomocnictwa w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • przekształcenia, aporty, zmiana formy prawnej, przejęcia