Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • przeprowadzamy  szkolenia  BHP dla pracodawców oraz pracowników , w tym szkolenia kwalifikacyjne
  • doradzamy  w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  • doradzamy w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia pracownika
  • sporządzamy analizy stanu BHP
  • pomagamy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • przygotowujemy ocenę ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
  • współpracujemy z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  • pomagamy w sporządzaniu instrukcji i zarządzeń wiążących się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

Powyższe usługi mogą być świadczone jednorazowo lub wielokrotnie poprzez objęcie obowiązków służby BHP w Państwa firmie.