Kadry i Płace

Prowadzimy kadry i płace dostosowane do wymagań naszych Klientów.

Biuro rachunkowe AFK Centrum Obsługi Biznesu kompleksowo obsłuży Twoją firmę.

 • Kadrowa przygotuje dokumentację związaną z zatrudnieniem, sporządzi listę płac oraz zgłosi i wyrejestruje Twoich pracowników z ZUS.
 • Dedykowana księgowa, wskaże najbardziej optymalne rozwiązania podatkowe oraz umiejętnie poprowadzi Twoją księgowość (ryczałt, kartę podatkową, KPiR, księgi rachunkowe).
 • Twój osobisty doradca we współpracy ze sprawdzonymi kancelariami prawnymi pomoże w pozostałych sprawach biznesowych.
tick

Sprawdź nas

tick

Przekonaj się, że warto

tick

Skorzystaj ze sprawdzonych
rozwiązań wdrożonych
u 350 naszych Klientów

Kadry i Płace od 40 zł/1 os.*

*Powyższa cena jest ceną orientacyjną netto za 1 pracownika w miesiącu.

Ostateczna wycena ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta i zależy od formy umowy na jaką zatrudniony jest rozliczany pracownik oraz od zakresu usług.

Korzyści z obsługi przez biuro rachunkowe AFK Centrum Obsługi Biznesu:

bezpośredni kontakt

Bezpośredni kontakt z księgową, kadrową i doradcą

Otrzymujesz silne, potrójne wsparcie dla Twojego biznesu lub organizacji pozarządowej, którą prowadzisz.

pulpit klienta

Nowoczesny system informatyczny ERP enova365

Uzyskujesz zdalny dostęp do programu enova365, który zautomatyzuje i zoptymalizuje ważne działy Twojej firmy lub organizacji pozarządowej, m.in.: finanse, księgowość, kadry i płace.

oszczedność czasu

Oszczędność czasu i zasobów

Wykorzystujesz nasze kadry, naszą wiedzę, doświadczenie i infrastrukturę, by pomnażać swój biznes lub rozwijać swoją organizację pozarządową.

Przykładowy zakres usług kadrowo-płacowych dla biznesu i organizacji pozarządowych:

 • Zastępstwo personelu kadrowo-płacowego podczas długotrwałej nieobecności.
 • Administrowanie aktami osobowymi pracowników.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem na umowę o pracę.
 • Przygotowywanie dokumentacji do umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski).
 • Sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę, w tym m.in.: umowa o zakazie konkurencji, umowa o odpowiedzialności materialnej pracownika, umowa o używanie samochodu i telefonu do celów służbowych.
 • Zgłoszenie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS (program Płatnik).
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i zwolnień pracowników.
 • Kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich, badań sanitarno-epidemiologicznych, szkoleń BHP.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, np. RP-7.
 • Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę zgodnie z przepisami prawa, zasadami regulaminu wynagradzania oraz wewnętrznymi zarządzeniami Klienta.
 • Ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.).
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych.
 • Sporządzanie paczek przelewów wynagrodzeń pracowniczych oraz przelewów na rzecz instytucji publiczno-prawnych do autoryzacji Klienta.
 • Przygotowywanie pasków pracowniczych.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu.
 • Wykonywanie wszelkich czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń pracowniczych.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego: PIT-11, PIT 4, PIT 8AR, IFT-1.
 • Sporządzanie deklaracji do GUS, PFRON, SODiR.
 • Sporządzanie wewnętrznych regulacji takich jak m.in.: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin ZFŚS oraz wewnętrznych zarządzeń i procedur dla Klienta.
 • Przygotowywanie na życzenie Klienta niezbędnych raportów i zestawień, m.in. z zakresu wynagrodzeń.
 • Prowadzenie korespondencji z komornikami.
 • Reprezentowanie Klienta w toku postępowania kontrolnego i podatkowego przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej

Jesteś zainteresowany usługą?