Księgi Rachunkowe

Korzyści z obsługi przez biuro rachunkowe AFK Centrum Obsługi Biznesu:

bezpośredni kontakt

Bezpośredni kontakt z księgową, kadrową i doradcą

Otrzymujesz silne, potrójne wsparcie dla Twojego biznesu.

pulpit klienta

Zdalny dostęp do Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego

Uzyskujesz zdalny dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących Twojej firmy, m.in.: dane księgowe związane z rozliczeniami podatkowymi i sprawozdawczością finansową, dane dotyczące rozrachunków oraz informacje z obszaru środków trwałych.

oszczedność czasu

Oszczędność czasu i zasobów

Wykorzystujesz nasze kadry, naszą wiedzę, doświadczenie i infrastrukturę, by pomnażać swój biznes.

Księgi Rachunkowe od 600 zł*

*Powyższa cena jest ceną orientacyjną netto.

Ostateczna wycena usługi zależy od specyfiki działalności przedsiębiorcy oraz ilości przetwarzanych dokumentów.

Przykładowy zakres obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej przez AFK Centrum Obsługi Biznesu:

 • Nadzór głównego księgowego nad prowadzoną dokumentacją księgową.
 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości.
 • Wprowadzenie bilansu otwarcia przy przejęciu lub sporządzenie nowego planu kont.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych poprzez dokonywanie zapisów na kontach głównych (ewidencja syntetyczna) i kontach pomocniczych (ewidencja analityczna) .
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych).
 • Sporządzanie informacji dodatkowej, obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia.
 • Sporządzanie miesięcznych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących gospodarczego rozwoju spółki wg. wytycznych Klienta
 • Sporządzanie kwartalnych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących gospodarczego rozwoju spółki wg. wytycznych Klienta
 • Zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie amortyzacji.
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT.
 • Bieżąca weryfikacja poprawności otrzymanych oraz wystawianych faktur VAT.
 • Bieżąca weryfikacja obowiązku podatkowego dla krajowych oraz zagranicznych operacji gospodarczych.
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych CIT oraz rocznej deklaracji podatkowej CIT-8.
 • Sporządzanie deklaracji VAT, VAT-UE i VAT-27.
 • Sporządzanie JPK.
 • Przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe.
 • Sporządzanie paczek przelewów za faktury do autoryzacji Klienta.
 • Kontrola poprawności wpłat do Urzędu Skarbowego.
 • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
 • Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym podczas czynności sprawdzających i kontrolnych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz VAT.
 • Sporządzanie pism w sprawach księgowych i podatkowych.
 • Bieżące informowanie Klienta o zmianach prawnych w rachunkowości i podatkach.
 • Kontrola limitów oraz czynników mających wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do danej formy opodatkowania.
 • Zgłoszenie do ZUS i wyrejestrowanie płatnika składek.
 • Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i wyrejestrowywanie.
 • Naliczanie składek na ZUS (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i
 • funduszu pracy).
 • Kontrola poprawności wpłat do ZUS.
 • Aktualizacja danych w ZUS – sporządzanie deklaracji (np. DRA, RCA, RMUA, ZUA, ZZA, ZCNA, ZIUA, ZWUA) oraz informacji ZUS IWA.
 • Sporządzanie pism w sprawach ZUS.
 • Reprezentowanie Klienta przed ZUS i podczas kontroli urzędu.
 • Wsparcie biznesowe Doradcy Klienta.
 • Sporządzanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu firmą.
 • Sygnalizowanie problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych.
 • Przedstawianie propozycji ewidencjonowania kosztów według miejsc powstawania.
 • Sporządzanie analiz transakcji z jednostkami powiązanymi.
 • Bieżące wsparcie personelu Klienta w przygotowywaniu dokumentów księgowych.
 • Okresowe szkolenia personelu Klienta z przygotowywania dokumentów księgowych.
 • Przygotowanie instrukcji księgowych.
 • Przygotowanie instrukcji obiegu dokumentów księgowych.
 • Wykonywanie czynności sprawozdawczych, np. do GUS.
 • Przechowywanie rozliczanej dokumentacji.

Jesteś zainteresowany usługą?