22 lipca rusza bezzwrotna dotacja na pomoc prawną dla startupów

Z bezzwrotnej dotacji na pomoc prawną w relacjach z inwestorami i usługobiorcami będą mogli skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Wsparcie uruchamia Ministerstwo Rozwoju. Do rozdysponowania jest 1,1 mln zł.

Warunki przyznania dotacji na pomoc prawną

Bezzwrotne dotacje na pomoc prawną przewidziane są dla mniejszych podmiotów – startupów (mikro-, małych i średnich przedsiębiorców), które prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat i osiągają przychody od maksymalnie 3 lat. Do tego startup będzie musiał wylegitymować się dokumentem potwierdzającym zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Z przyznanej dotacji startup będzie mógł opłacić:

  • wsparcie prawne w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego
  • doradztwo prawne związane z realizacją procesu zamówień w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
  • wsparcie prawne dotyczące negocjacji z Funduszem VC lub Aniołem Biznesu
  • konsultacje prawne w zakresie prowadzonej działalności.

Dofinansowanie obejmie tylko te projekty, w których usługę wsparcia prawnego dla startupów świadczyć będą kancelarie prawne wybrane przez PARP.

Na jaką wysokość wsparcia można liczyć?

Firmy, które spełnią kryteria naboru wniosków programie „Wsparcie prawne dla start-upów”, będą mogły otrzymać do 25 tys. zł. Gdy koszt obsługi prawnej przekroczy maksymalną wartość dofinansowania, nadwyżkę będą musiały pokryć ze środków własnych.

PARP zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub skrócenia naboru w przypadku, gdy suma wnioskowanego wsparcia przekroczy 110% kwoty środków przeznaczonych na wsparcie projektów.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o dotację?

Program będzie obsługiwany wyłącznie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).  Wniosek o dofinansowanie będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora wniosków.

Nabór wniosków do PARP ruszy już 22 lipca i potrwa do 30 września 2020 roku. W ostatnim dniu naboru wniosek będzie można złożyć jedynie do godziny 10:00:00.

Więcej artykułów poradnikowych dla przedsiębiorców publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę