Administracja Kadr

 • administrowanie aktami osobowymi,
 • zgłoszenie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS (program Płatnik),
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności,
 • kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich, szkoleń BHP,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, np. RP-7,
 • przygotowywanie dokumentacji do umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie deklaracji do GUS, PFRON, SODiR.
 • przygotowanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klienta,
 • prowadzenie korespondencji z komornikami,
 • reprezentowanie Klienta w toku postępowania kontrolnego i podatkowego przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej

 

Administracja Płac

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa, zasadami regulaminu wynagradzania oraz wewnętrznych zarządzeń klienta,
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.),
 • rozliczanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich),
 • przygotowanie plików przelewowych dla pracowników klienta,
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń zawierających informacje wymagane drukiem RMUA,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS,
 • przygotowywanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu,
 • wszelkie czynności związane z zajęciem wynagrodzeń
 • przygotowywanie niezbędnych raportów dotyczących wynagrodzeń zgodnie z potrzebami klienta,
 • sporządzanie deklaracji: PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR
 • sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń,
 • przygotowanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klienta,

 

Usługi Dodatkowe

 • sporządzanie Regulaminów pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminu ZFŚS oraz Zarządzeń i procedur wewnętrznych dla Pracodawcy

 • sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę, w tym umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej, umowy o używanie samochodu, telefonu do celów służbowych, itp.
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowniczych na wskazane rachunki bankowe,
 • sporządzanie przelewów na rzecz instytucji publiczno prawnych
 • zastępstwo personelu kadrowo-płacowego podczas długotrwałych nieobecności