Doradztwo podatkowe Wrocław

 • finansowe
 • podatkowe
 • prawne

AFK Biuro Rachunkowe we współpracy z certyfikowanymi doradcami podatkowymi oraz sprawdzonymi kancelariami prawnymi zapewnia kompleksowe rozwiązania gwarantujące rozwój i bezpieczeństwo biznesu. Oferujemy doradztwo podatkowe, finansowe i prawne dla małych, średnich i dużych firm, a także dla fundacji i stowarzyszeń we Wrocławiu.

Korzyści z usług doradczych biura rachunkowego AFK:

diagram

Doradztwo finansowe

Nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu oferuje szczegółowe doradztwo z zakresu płaconych przez Ciebie podatków, m.in.: CIT, VAT, PIT, podatek od nieruchomości.

tax

Doradztwo podatkowe

W ramach usług doradztwa podatkowego otrzymasz wsparcie w zakresie działań niezbędnych do przeprowadzenia optymalizacji podatkowej, przygotowania wniosków o interpretacje podatkowe, oraz nasze stawiennictwo przed sądami w Twoich sprawach podatkowych.

law

Doradztwo prawne

Uzyskasz wsparcie prawne w pozostałych strategicznych obszarach związanych z funkcjonowaniem Twojej firmy lub organizacji pozarządowej, takich jak np.: prawo gospodarcze i prawo pracy.

Przykładowy zakres usług doradczych AFK Centrum Obsługi Biznesu we Wrocławiu:

 • Doradzenie z zakresu danin publicznoprawnych, związanych z bieżącą działalnością firmy, m.in.: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych.
 • Opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 • Doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych w przedsiębiorstwie.
 • Opracowanie, wdrożenie oraz rozwój strategii podatkowej.
 • Doradztwo podatkowe w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej.
 • Reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej.
 • Kontaktowanie się w imieniu Klienta z innymi organami administracji publicznej.
 • Uczestnictwo w postępowaniu kontrolnym, podatkowym lub skarbowym jako pełnomocnik, lub doradca Klienta.
 • Występowanie w imieniu Klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 • Przeprowadzanie przeglądów podatkowych.
 • Doradztwo biznesowe w zakresie polityki cenowej.
 • Tworzenie dokumentacji cen transferowych.
 • Przeprowadzanie przekształceń strukturalnych m.in.: fuzje, przejęcia, podziały, aporty przedsiębiorstwa, zmiany formy prawnej.
 • Wsparcie przy rozwiązywaniu problemów natury prawnej związanej z przedmiotem działalności firmy.
 • Opracowywanie i opiniowanie bieżących umów gospodarczych, umów o współpracy.
 • Przygotowywanie umów spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, aneksów do umów.
 • Doradztwo biznesowe dla firm w zakresie prawa pracy.
 • Konsultowanie oraz opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania i kontraktów menadżerskich.
 • Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania należności.
 • Kierowanie wezwań do zapłaty w imieniu Klienta.
 • Doradztwo dla firm, fundacji i stowarzyszeń w zakresie danych osobowych.
 • Przygotowywanie dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Wspólników.

 

AFK Centrum Obsługi Biznesu oferuje nie tylko profesjonalne doradztwo biznesowe: podatkowe, finansowe i prawne, ale także usługi, jak: rejestracja działalności gospodarczej oraz usługi kadrowo-płacowe we Wrocławiu i nie tylko. Zapraszamy!

Jesteś zainteresowany usługą?