Usługi księgowe Wrocław – księgowość pełna i uproszczona

Biuro rachunkowe AFK oferuje profesjonalne usługi księgowe Wrocław, w tym obsługę pełnej i uproszczonej księgowości jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek,  fundacji i stowarzyszeń.

Pełna księgowość Wrocław

Prowadzona przez AFK pełna księgowość daje wiedzę w zakresie całościowego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki niej zrozumiesz także procesy gospodarcze w nim zachodzące. Nasze biuro księgowe Wrocław oferuje:

 • ewidencję przychodów i kosztów,
 • ewidencję majątku i źródeł jego finansowania,
 • inwentaryzację majątku i zobowiązań,
 • sprawozdania finansowe,
 • karty wynagrodzeń pracowników.

Pełna księgowość Wrocław składa się z Zasad Polityki Rachunkowości i ksiąg rachunkowych. Biuro rachunkowe AFK Centrum Obsługi Biznesu oferuje profesjonalne usługi księgowe dla jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółek oraz stowarzyszeń w całej Polsce. Prowadzimy również rzetelne usługi księgowe Wrocław z zakresu problematyki kadrowo-płacowej.

Zasady Polityki Rachunkowości

Przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe jest zobowiązany do opracowania w języku polskim zasad polityki rachunkowości, które będą zawierać poniższe informacje:

 • określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 • wybór metody wyceny aktywów i pasywów, a także sposób ustalania wyniku finansowego,
 • charakterystykę wybranego sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
  • zakładowy plan kont,
  • spis stosowanych ksiąg rachunkowych,
  • opis sposobu przetwarzania danych.

Wybierz księgowość we Wrocławiu i powierz nam wykonanie tego zadania.

Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe tworzone przez nasze biuro księgowe obejmują:

 • dziennik,
 • konta księgi głównej,
 • konta ksiąg pomocniczych,
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów i pasywów.

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

W niektórych przypadkach prowadzenie księgowości tak złożonego systemu ewidencyjnego jest obligatoryjne. Obecnie obowiązek przejścia na pełne księgi rachunkowe dotyczy poniższych podmiotów, których przychody wyniosły 8 746 800 zł:

 • osób fizycznych,
 • spółek cywilnych osób fizycznych,
 • spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółek jawnych osób fizycznych,
 • spółek partnerskich,
 • przedsiębiorstwa w spadku działającego zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629 ze zm.).

Limit przychodów, od którego należy prowadzić pełną rachunkowość, ustalany jest w euro i wynosi obecnie 2 mln euro. Jest on następnie przeliczany na PLN według kursu średniego NBP. Księgowość dla firm Wrocław pomoże Ci ustalić, czy dotyczy Cię obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Pełne księgi muszą prowadzić także spółki – przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej i spółki akcyjnej. Szczegółowy wykaz podmiotów, których obowiązuje pełna księgowość, znajduje się w art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości. By uzyskać szczegółowe informacje, możesz także wybrać usługi rachunkowe Wrocław oferowane przez biuro rachunkowe AFK.

Biuro księgowe Wrocław – księgowość uproszczona

Uproszczona księgowość we Wrocławiu i w całej Polsce polega na prostej rejestracji zdarzeń finansowych i nie wymaga prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Księgowość uproszczona występuje w formie:

 • ryczałtu ewidencjonowanego,
 • karty Podatkowej,
 • księgi Przychodów i Rozchodów.

Tę formę opodatkowania można stosować do kwoty przychodu ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy (wraz z kwotą podatku) w wysokości równowartości 2 000 000 euro (w 2020 r. – 8 559 000 zł). Po przekroczeniu tej kwoty niezbędne jest przejście na pełną księgowość, której niezwykle pomocna jest obsługa księgowa Wrocław.

Sprawdź profesjonalne usługi księgowe, świadczone przez nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu. Dzięki nim zyskasz niezastąpione wsparcie w prowadzeniu Twojej działalności gospodarczej. Skontaktuj się z nami i poznaj koszt księgowości dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Zobacz także oferowane przez nas eksperckie oprogramowanie klasy ERP enova365 biuro rachunkowe Wrocław.

Usługi księgowe oraz usługi kadrowo-płacowe we Wrocławiu – przykładowy zakres.

 • Rejestracja działalności gospodarczej Wrocław.
 • Nadzór głównego księgowego nad prowadzoną dokumentacją księgową.
 • Dokonywanie zapisów w księgach.
 • Zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT/VAT-UE.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • Prowadzenie księgowości – rejestru zakupu i sprzedaży VAT.
 • Bieżąca weryfikacja poprawności otrzymanych oraz wystawianych faktur VAT.
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtu Wrocław.
 • Bieżąca weryfikacja obowiązku podatkowego dla krajowych oraz zagranicznych operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów Wrocław.
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy.
 • Rozliczanie zobowiązań podatkowych – księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej oraz księgowość spółek Wrocław.
 • Sporządzanie deklaracji VAT/VAT-UE.
 • Sporządzanie JPK_V7M. Przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe.
 • Sporządzanie paczek przelewów za faktury do autoryzacji Klienta.
 • Kontrola poprawności wpłat do Urzędu Skarbowego.
 • Prowadzenie księgowości stowarzyszeń Wrocław.
 • Sporządzanie rocznej deklaracji PIT-16A o wysokości zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe.
 • Sporządzanie paczek przelewów za faktury do autoryzacji Klienta.
 • Kontrola poprawności wpłat do Urzędu Skarbowego.
 • Karta podatkowa.
 • Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym podczas czynności sprawdzających i kontrolnych (PIT-16A, VAT).
 • Sporządzanie pism w sprawach księgowych i podatkowych.
 • Bieżące usługi rachunkowe – informowanie Klienta o zmianach prawnych w rachunkowości i podatkach.
 • Kontrola limitów oraz czynników mających wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do danej formy opodatkowania.
 • Zgłoszenie do ZUS i wyrejestrowanie płatnika składek.
 • Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i wyrejestrowywanie.
 • Naliczanie składek ZUS (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i funduszu pracy).
 • Kontrola poprawności wpłat do ZUS.
 • Usługi kadrowo-płacowe Wrocław w nowoczesnym systemie enova365.
 • Aktualizacja danych w ZUS – sporządzanie deklaracji (np.: DRA, RCA, RMUA, ZUA, ZZA, ZCNA, ZIUA, ZWUA) oraz informacji ZUS IWA.
 • Sporządzanie pism w sprawach ZUS.
 • Reprezentowanie Klienta przed ZUS i podczas kontroli urzędu.
 • Wsparcie biznesowe Doradcy Klienta.
 • Wykonywanie czynności sprawozdawczych, np. do GUS.
 • Przechowywanie rozliczanej dokumentacji.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-28.
 • Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym podczas czynności sprawdzających i kontrolnych (PIT-16A, VAT).
 • Sporządzanie pism w sprawach księgowych i podatkowych.
 • Bieżące usługi rachunkowe – informowanie Klienta o zmianach prawnych w rachunkowości i podatkach.
 • Kontrola limitów oraz czynników mających wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do danej formy opodatkowania.
 • Zgłoszenie do ZUS i wyrejestrowanie płatnika składek.
 • Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i wyrejestrowywanie.
 • Naliczanie składek ZUS (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i funduszu pracy).
 • Kontrola poprawności wpłat do ZUS.
 • Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa w nowoczesnym systemie – sprawdź: enova365 biuro rachunkowe Wrocław
 • Aktualizacja danych w ZUS – sporządzanie deklaracji (np.: DRA, RCA, RMUA, ZUA, ZZA, ZCNA, ZIUA, ZWUA) oraz informacji ZUS IWA.
 • Sporządzanie pism w sprawach ZUS.
 • Reprezentowanie Klienta przed ZUS i podczas kontroli urzędu.
 • Wsparcie biznesowe Doradcy Klienta.
 • Wykonywanie czynności sprawozdawczych, np. do GUS.
 • Przechowywanie rozliczanej dokumentacji.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-28.

Jesteś zainteresowany usługą?