Posykiwanie środków, funduszy unijnych Wrocław

Zapewniamy pomoc w wyborze najbardziej optymalnej formy finansowania działalności: kredyt, pożyczka, leasing, dotacja z UE.

AFK Centrum Obsługi Biznesu we współpracy z kontrahentami pomaga w pozyskaniu i rozliczaniu środków z polskiego systemu finansowego oraz z Funduszy Europejskich (dotacje z UE).

Korzyści z obsługi przez biuro rachunkowe z Wrocławia:

hand zl

Kredyt / Pożyczka / Leasing

Uzyskasz dogodną formę krajowego finansowania dla firmy i organizacji pozarządowej oraz fachowe wsparcie przy spłacie kredytu, pożyczki czy raty leasingowej.

money

Dotacje unijne / Fundusze europejskie

Otrzymasz pomoc w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektów wspieranych ze środków z Funduszy Europejskich (Dotacji Unijnych) oraz podczas ich rozliczania.

bezpośredni kontakt

Bezpośredni kontakt z księgową, kadrową i doradcą

Uzyskasz silne, potrójne wsparcie merytoryczne dla Twojego biznesu lub organizacji pozarządowej. Sprawdź nasze usługi księgowe we Wrocławiu.

Jesteś zainteresowany usługą?