Zarządzanie należnościami Wrocław

Prowadzimy stały monitoring należności.

AFK Biuro Rachunkowe nie tylko na bieżąco monitoruje zaległości w płatnościach. Dodatkowo wdraża procedury zarządzania należnościami oraz powadzi działania związane z ich odzyskaniem, m.in.: przygotowuje wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, pisma kompensacyjne oraz układy ratalne a w sprawach spornych kieruje sprawy na drogę postępowania sądowego.

Korzyści z obsługi przez biuro rachunkowe we Wrocławiu:

zl

Regularny monitoring należności

Uzyskujesz doskonałe narzędzia prewencyjne do zapobiegania opóźnieniom w spłatach należności, m.in. stale przypominamy Twoim kontrahentom o zaległych wpłatach.

hands

Działania prawne zmierzające do odzyskania należności

Otrzymujesz profesjonalne wsparcie w zakresie sądowego dochodzenia Twoich należności.

bezpośredni kontakt

Bezpośredni kontakt z księgową, kadrową i doradcą

Uzyskujesz silne, potrójne wsparcie merytoryczne dla Twojego biznesu lub organizacji pozarządowej. Sprawdź oferowane przez nas usługi księgowe Wrocław.

Przykładowy zakres usług windykacyjnych:

  • Wdrażanie procedur zarządzania należnościami.
  • Bieżące aktualizowanie sald rozrachunkowych z kontrahentami.
  • Przygotowywanie wezwań do zapłaty.
  • Przygotowywanie not odsetkowych.
  • Przygotowywanie pism kompensacyjnych.
  • Polubowne egzekwowanie należności.
  • Przygotowywanie układów ratalnych.
  • Dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego.

Jesteś zainteresowany usługą?