Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Wrocław

Co to jest i na czym polega opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu oferuje usługę: prowadzenie ewidencji ryczałtu, będącej jedną z uproszczonych form opodatkowania podatkiem dochodowym. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podstawą opodatkowania jest sam przychód bez kosztów. Metoda ta polega na prowadzeniu ewidencji przychodów, w której ujmuje się każdą sprzedaż związaną z prowadzoną działalnością.

Dla kogo ryczałt ewidencjonowany?

Z formy opodatkowania, jaką jest ryczałt ewidencjonowany, mogą skorzystać osoby fizyczne, przedsiębiorstwo w spadku, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych. Dodatkowym warunkiem możliwości  prowadzenia ewidencji ryczałtu jest uzyskanie w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • przychodów z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1 093 350 zł (równowartość 250 000 euro),
  • przychodów wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, w wysokości przychodów wspólników nie większej niż 1 093 350 zł (równowartość 250 000 euro),
  • przychodów z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowanych wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, w łącznej kwocie nie większej niż 1 093 350 zł (równowartość 250 000 euro)

Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu mają również podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty 109 335,00 zł (równowartość 25 000 euro).

Kiedy można przejść na ryczałt?

Można wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podczas rejestracji działalności gospodarczej w danym roku podatkowym, bez względu na wysokość przychodów do końca tego roku (nawet, jeżeli w tym roku przekroczy on 250 000 euro obrotu).

Jeżeli działalność jest już prowadzona, przedsiębiorca będzie mógł opłacać ryczałt, jeżeli jego przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 250 000 euro (zgodnie z kursem euro ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy).

Jak prowadzić księgowość na ryczałcie?

Oświadczenie o wyborze ryczałtu należy złożyć najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik uzyska pierwszy przychód. Jeżeli pierwszy przychód miał miejsce w grudniu, oświadczenie o wyborze ryczałtu trzeba złożyć do końca roku podatkowego. Takie oświadczenie wystarczy złożyć raz. Nie ma potrzeby ponawiać go w kolejnych latach działalności.

Oświadczenie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem wniosku o wpis w CEIDG.

Usługi księgowe ryczałt Wrocław

Potrzebujesz pomocy w rozliczaniu ryczałtu ewidencjonowanego? Zgłoś się do AFK Centrum Obsługi Biznesu. Prowadzimy usługi księgowe oraz usługi kadrowo-płacowe we Wrocławiu (również online). A może interesuje Cię nowoczesny program do zarządzania firmą – enova365 biuro rachunkowe? Pomożemy wdrożyć go w Twojej firmie!

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – Cennik

Ryczałt ewidencjonowany od 250 zł*

*Powyższa cena jest ceną orientacyjną netto.

Ostateczna wycena usługi zależy od specyfiki działalności przedsiębiorcy oraz ilości przetwarzanych dokumentów.

Jesteś zainteresowany usługą?