Enova365 – oprogramowanie ERP

Wdrażamy eksperckie oprogramowanie klasy ERP do zarządzania firmą – enova365.

AFK Centrum Obsługi Biznesu jest autoryzowanym przedstawicielem enova365. Jest to wysokiej klasy oprogramowanie ERP usprawniające działalność firmy w wielu jej obszarach, m.in.: księgowość, kadry, płace, składanie zamówień, automatyczna obsługa zleceń oraz pełna kontrola nad magazynem.

enova365 jest pierwszym systemem ERP dostarczanym użytkownikom na dwa sposoby: lokalnie oraz w chmurze prywatnej lub publicznej (w modelu abonamentowym). Oprogramowanie aktualizowane jest na bieżąco a użytkownik może dostosować wygląd i obsługę interfejsu do swoich indywidualnych preferencji.

Moduły systemu enova365 mają wspólną bazę danych, dlatego każdy z nich „wie” o operacjach przeprowadzonych w innych częściach systemu. Dodatkowo zapisywanie w systemie procedur pracy zapobiega odpływowi wiedzy z firmy i wpływa na wzrost przewagi konkurencyjnej.

Korzyści z wdrożenia systemu enova365:

pulpit

Zdalny dostęp do Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego

Uzyskujesz zdalny dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących Twojej firmy lub organizacji pozarządowej, m.in.: dane księgowe związane z rozliczeniami podatkowymi i sprawozdawczością finansową, dane dotyczące rozrachunków oraz informacje z obszaru środków trwałych.

pulpit klienta

Szybka implementacja sprawdzonych rozwiązań

Sam wybierasz co mamy wdrożyć w Twojej firmie z pośród kilkudziesięciu możliwych modułów podstawowych, dodatkowych i pulpitów, m.in.: CRM, Handel, Faktury, Kadry i Płace, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa, Windykacja, Produkcja, Serwis, Analizy.

oszczedność czasu

Oszczędność czasu i zasobów

Automatyzacja i standaryzacja procesów i usług dzięki wdrożeniu enova365 pozwoli podejmować właściwe decyzje, wpłynie na realne oszczędności finansowe i pozwoli wyeliminować błędy popełniane przez pracowników.

Moduły
podstawowe
 • CRM - Współpracuj z Klientami i kontrahentami.
 • Handel - Dokumentuj operacje handlowe z kontrahentami w jednym miejscu.
 • Projekty - Planuj i zarządzaj projektami za pośrednictwem jednego narzędzia.
 • Faktury - Wystawiaj faktury i definiuj ceny oraz korzystaj z raportów.
 • Przedstawiciel Handlowy - Pracuj z dowolnego miejsca i miej dostęp do pełnej historii kontaktu z Klientem oraz buduj z nim stabilne relacje.
 • Kadry i płace (HR) - Zarządzaj zasobami ludzkimi z pełnym dostępem do pełnej informacji o pracownikach.
 • Księga Podatkowa - Księguj dokumenty we własnej Księdze Przychodów i Rozchodów (KPiR).
 • Księga Handlowa - Księguj dokumenty i kontroluj finanse firmy prowadząc księgowość w oparciu o plan kont.
 • Księga Inwentarzowa - Prowadź ewidencję majątku firmy, raportuj i analizuj.
 • Windykacja - Kontroluj należności swoich kontrahentów i prowadź egzekucję płatności przeterminowanych.
 • Workflow - Zastosuj automatyzację procesów i prostych czynności, by usprawnić przebieg pracy w Twojej firmie.
 • DMS - Przyspiesz przepływ dokumentów pomiędzy różnymi działami i pracownikami oraz zyskaj szybki ich podgląd.
 • Business Intelligence - Generuj na bieżąco wskaźniki biznesowe i raporty.
 • Produkcja - Kontroluj produkcję i nadzoruj koszty wytworzenia.
 • Serwis - Prowadź serwis i kompleksowo obsługuj zlecenia serwisowe.
 • Szkolenia - Planuj szkolenia, zautomatyzuj proces obsługi uczestników i wszystkie informacje przechowuj w jednym miejscu.
 • Członkowie - Zarządzaj członkami organizacji i zautomatyzuj proces naliczania i kontroli wpływu składek.
 • Podgląd - Monitoruj wyniki pracy dzięki szybkiemu dostępowi raportów.
 • Opis Analityczny - Aktywacja Wykorzystuj w pracy opis kontrolingowy dokumentów handlowych, magazynowych i kadrowych.
 • Wypożyczalnia - Zarządzaj wypożyczeniami w zintegrowanymi z pozostałymi obszarami systemu.
 • Preliminarz EŚP - Prognozuj płatności oraz kontroluj plany przepływów finansowych.
 • Delegacje Służbowe - Ewidencjonuj, księguj i kontroluj koszty delegacji służbowych.
Moduły
dodatkowe
 • Analizy MS Excel - Twórz analizy księgowo-finansowe w oparciu o dane źródłowe z systemu enova365.
 • Jednostki Budżetowe - Prowadź pełną ewidencję dochodów i wydatków budżetowych.
 • Elektroniczne Wyciągi Bankowe - Zyskaj dostęp do aktualnych danych o stanie konta bez konieczności logowania się do banku.
 • Wirtualne Rachunki Bankowe - Zautomatyzuj płatności i rozliczenia oraz obniż koszty ich obsługi.
 • Importy Księgowe - Usprawnij księgowanie dokumentów dzięki importowi dokumentów z odrębnej bazy danych lub innego systemu.
 • Eksporty Księgowe - Oszczędzaj czas dzięki eksportowi dokumentów księgowych do odrębnej bazy danych lub innego systemu.
 • Pracownicy Eksportowi - Rozliczaj wynagrodzenia pracowników krajowych i delegowanych zagranicę.
 • Pracownicy Uczelni - Prowadź kadry i płace dla nauczycieli akademickich.
 • Pracownicy Prokuratury - Prowadź kadry dla Prokuratorów.
 • Pracownicy i Koszty Projektów - Rozdzielaj wynagrodzenia pracowników i analizuj koszty poszczególnych projektów.
 • Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych - Rozliczaj fundusze pożyczkowe.
 • Czas Pracy - Usprawnij obsługę pracowników dzięki prostemu importowi, planowaniu oraz wprowadzaniu i ewidencji normy oraz czasu pracy dla wielu pracowników jednocześnie.
 • Platforma Managera - Miej dostęp do kluczowych informacji z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów w jednym miejscu.
 • Praca na Wielu Bazach - Zyskaj możliwość zarządzania wieloma bazami danych w ramach jednej licencji enova365 z poziomu „bazy głównej (master)”.
 • Zarządzanie Odzieżą Roboczą - Kontroluj aktualny stan odzieży i wyposażenia pracownika oraz monitoruj okres użytkowania dla poszczególnych pozycji asortymentu.
 • SMS - Ewidencjonuj czas pracy wielu pracowników jednocześnie.
 • Platforma Managera - Zarządzaj kluczowymi informacjami z różnych obszarów firmy.
 • Praca na wielu bazach - Z poziomu bazy głównej enova365 zarządzaj wieloma innymi bazami.
 • Zarządzanie Odzieżą Roboczą - Zarządzaj wyposażeniem pracownika, kontroluj aktualny stan odzieży oraz monitoruj okres użytkowania.
 • SMS - Komunikuj się ze swoimi Klientami i pracownikami.
 • CRM Outlook - Eksportuj odebrane i wysłane wiadomości e-mail z poczty Outlook do enova365.
 • EDI Integrator - Wykorzystując mechanizm modułu Integrator enova365 zintegruj zewnętrzne narzędzia z systemem.
 • e-Sklep konektor - Zamówienia ze sklepu internetowego obsługuj w systemie nova365.
 • eFaktura GreenMail24 - Przesyłaj faktury online.
 • Drukarki etykiet Zebra - Definiuj własne wzorce etykiet i drukuj pojedynczo lub seriami.
 • Drukarki etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter - Definiuj własne wzorce etykiet i drukuj pojedynczo lub seriami.
 • Harmonogram zadań - Wprowadź swój harmonogram zadań i nadzoruj jego wykonanie.
 • E-mail - Prowadź swoją pocztę firmową w systemie enova365.
 • Integracja OCR - Wczytuj zeskanowane dokumenty do enova365 i zapisuj je w odpowiednich modułach ewidencji księgowej.
Pulpity
 • Pulpit Pracownika - Przekaż pracownikom dostęp do ich danych kadrowych.
 • Pulpit Kierownika - Przekaż kierownikom dostęp do danych pracowników.
 • Edycja Kalendarza w Pulpicie Pracownika - Daj pracownikom możliwość bezpośredniego wprowadzania normy i czasu pracy.
 • Pulpit Kontrahenta - Udostępnij kontrahentowi nowy kanał komunikacji z dostępem do zamówień i dokumentów.
 • Pulpit Klienta Biura Rachunkowego - Platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym a jego Klientami.
 • Workflow w Pulpitach - Rozszerz funkcjonalność Pulpitu podstawowego na Pulpit Pracownika, Kontrahenta i Klienta Biura Rachunkowego.

Jesteś zainteresowany usługą?