Zdaniem
eksperta
AFK

Uruchamiamy dla Państwa nowy blog biznesowy z zakresu rachunkowości, księgowości, prawa podatkowego, kadr i płac oraz finansów. Dedykujemy go zarówno nowym, jak i doświadczonym już przedsiębiorcom. Będzie obejmować ciekawe porady i informacje związane z założeniem własnej firmy i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zmiany w delegowaniu pracowników do Niemiec

Od 30 lipca 2020 roku obowiązują przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 ...

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim, we wszystkich krajach UE zaczyna obow...

Pieniądze dla przedsiębiorców na szkolenia

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki z UE na dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczyc...

Pomoc finansowa dla firm we wrześniu.

Po kilku miesiącach funkcjonowania rządowych i unijnych programów pomocowych przeznaczonych na wa...

Od 1 września wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy, ale nie dla wszystkich.

Od 1 do 20 września 2020 r. rodzicom dzieci do lat 8 ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiek...

Estoński CIT, czyli nowy ryczałt od dochodów spółek kapitałowych.

Od 1 stycznia 2021 roku Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić estoński CIT dla spółek kapita...

Kredyt na innowacje technologiczne z premią technologiczną

MŚP aplikujące o kredyt na innowacje technologiczne mogą uzyskać nawet 6 mln zł na pokrycie wyd...

Do pozyskania środki na innowacje dla kooperujących ponadregionalnie MŚP

Od jutra rusza konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” dla mikro-, małych i średniej wielko...

Dotacje na badania i rozwój dla przedsiębiorstw we wrześniu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) to europejski program na rzecz rozwoju badań i tworz...