Audyt ksiąg rachunkowych Wrocław

 • przegląd podatkowo-księgowe

 • przegląd kadrowo-płacowe

 

AFK Biuro Rachunkowe świadczy jednorazowe lub okresowe usługi audytorskie. Oferujemy m.in.: przegląd ksiąg rachunkowych, kontrolę sprawozdań finansowych oraz sprawdzenie prowadzonej dokumentacji z zakresu kadr i płac.

Korzyści z audytów AFK :

zl

Przegląd ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych

W ramach audytu ksiąg rachunkowych i przeglądu sprawozdań finansowych zyskujesz szczegółowe sprawdzenie całych Twoich finansów, począwszy od wystawianych faktur VAT/ VAT-UE, przez deklaracje podatkowe PIT, CIT i VAT, a skończywszy na weryfikacji prawidłowości zapisów w księgach rachunkowych i sporządzonych sprawozdaniach finansowych.

user

Przegląd dokumentacji kadrowo-płacowej

Otrzymujesz wsparcie w rzetelnym przeglądzie dokumentów płacowo-kadrowych.

bezpośredni kontakt

Bezpośredni kontakt z księgową, kadrową i doradcą

Nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu zapewnia profesjonalny kontakt. Uzyskujesz silne, potrójne wsparcie merytoryczne dla Twojego biznesu lub organizacji pozarządowej.

Przykładowy zakres usług audytorskich:

 • Skontrolowanie prawidłowości zapisów ujętych w Księdze Przychodów i Rozchodów, zgodnie z rozporządzeniem o prowadzeniu KPiR.
 • Skontrolowanie prawidłowości zapisów ujętych w Księgach Rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Skontrolowanie prawidłowości zapisów w rejestrze zakupów i sprzedaży VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
 • Sprawdzenie prawidłowości naliczeń w deklaracjach podatkowych PIT, CIT, VAT.
 • Sprawdzenie prawidłowości opodatkowania transakcji międzynarodowych, w tym: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a także importu usług.
 • Przegląd umów i kontraktów mających wpływ na poprawność przebiegu zdarzeń gospodarczych.
 • Sprawdzenie poprawności wystawianych faktur VAT, zgodnie z przedmiotem działalności firmy i dokumentami rejestracyjnymi.
 • Sprawdzenie poprawności wystawianych faktur VAT pod względem zastosowania prawidłowych stawek VAT.
 • Sprawdzenie prawidłowości księgowań list płac oraz zgodności opodatkowania świadczeń pracowniczych z zapisami w księgach.
 • Sprawdzenie poprawności rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych.
 • Sprawdzenie prawidłowości księgowań rozliczeń międzyokresowych – RMK.
 • Sprawdzenie prawidłowości sporządzanych dokumentów polecenia księgowania – PK.
 • Przegląd raportów kasowych – RK i wyciągów bankowych – WB oraz sprawdzenie prawidłowości ich księgowania.
 • Sprawdzenie prawidłowości rozliczania różnic kursowych.
 • Zapoznanie się z przepisami (regulaminami) wewnątrzzakładowymi i sprawdzenie poprawności ich stosowania.
 • Zweryfikowanie założonej dokumentacji pracowniczej.
 • Sprawdzenie poprawności naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych. macierzyńskich i wychowawczych
 • Skontrolowanie prowadzonej ewidencji czasu pracy.
 • Sprawdzenie wysłanych do ZUS-u formularzy zgłoszeniowych oraz ich zmian i korekt.
 • Zweryfikowanie dokumentów do umów cywilno-prawnych i przeanalizowanie ich zastosowania.
 • Sprawdzenia poprawności wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych.
 • Sprawdzenie poprawności naliczenia wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.
 • Sprawdzenie poprawności naliczania innych składników wynagrodzeń.
 • Skontrolowanie dokumentów rozliczeniowych i ich korekt.
 • Przeprowadzenie innych czynności sprawdzających na życzenie Klienta.

Jesteś zainteresowany usługą?