Kadry i Płace – pełen outsourcing kadr i płac

Obsługa kadrowa

Biuro rachunkowe AFK przygotuje stosowne umowy związane z zatrudnianiem pracowników w oparciu o umowę o pracę lub  umowy cywilnoprawne. W ramach obsługi kadrowej poprowadzimy akta osobowe pracowników. Zarządzamy dokumentacją związaną z przebiegiem zatrudnienia i ewidencją czasu pracy pracowników. Przejmiemy na siebie kontakty i korespondencję z ZUS (rejestracja, wyrejestrowanie).

Obsługa kadrowa, to również prowadzenie rejestru szkoleń BHP, kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie oraz prowadzenie dokumentacji związanej z urlopami wypoczynkowymi.

Obsługa płacowa (payroll)

Obsługa płacowa w biurze rachunkowym AFK polega na rozliczaniu wynagrodzeń oraz tworzeniu list wynagrodzeń z tytułu umów o pracę. Przygotowujemy również listy wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych.

Do tego generujemy dokumentację podatkową, m.in.: deklaracje miesięczne (PIT-4, PIT-8A), informacje roczne (PIT-11, PIT-4R), rozliczenia (PIT-40).

Pełen outsourcing kadr i płac

Prowadzimy również pełen outsourcing kadr i płac, czyli obsługę kadrową i obsługę płacową firmy lub instytucji. Do tego sporządzamy  różnego rodzaju analizy, m.in. analizy struktury zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Ponadto doradzamy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Możemy reprezentować firmę w przypadku postępowań kontrolnych przed ZUS czy PIP.

Nasze usługi kadrowo-płacowe obejmują również przygotowanie oraz obsługę dokumentacji związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

 

Outsourcing kadr i płac – przykładowy zakres:

 • Zastępstwo personelu kadrowo-płacowego podczas długotrwałej nieobecności.
 • Administrowanie aktami osobowymi pracowników.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem na umowę o pracę.
 • Przygotowywanie dokumentacji do umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski).
 • Sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę, w tym m.in.: umowa o zakazie konkurencji, umowa o odpowiedzialności materialnej pracownika, umowa o używanie samochodu i telefonu do celów służbowych.
 • Zgłoszenie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS (program Płatnik).
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i zwolnień pracowników.
 • Kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich, badań sanitarno-epidemiologicznych, szkoleń BHP.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, np. RP-7.
 • Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę zgodnie z przepisami prawa, zasadami regulaminu wynagradzania oraz wewnętrznymi zarządzeniami Klienta.
 • Ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.).
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych.
 • Sporządzanie paczek przelewów wynagrodzeń pracowniczych oraz przelewów na rzecz instytucji publiczno-prawnych do autoryzacji Klienta.
 • Przygotowywanie pasków pracowniczych.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu.
 • Wykonywanie wszelkich czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń pracowniczych.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego: PIT-11, PIT 4, PIT 8AR, IFT-1.
 • Sporządzanie deklaracji do GUS, PFRON, SODiR.
 • Sporządzanie wewnętrznych regulacji takich jak m.in.: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin ZFŚS oraz wewnętrznych zarządzeń i procedur dla Klienta.
 • Przygotowywanie na życzenie Klienta niezbędnych raportów i zestawień, m.in. z zakresu wynagrodzeń.
 • Prowadzenie korespondencji z komornikami.
 • Reprezentowanie Klienta w toku postępowania kontrolnego i podatkowego przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej

Obsługa kadrowo płacowa – korzyści:

bezpośredni kontakt

Obsługa przez doświadczoną kadrową

Do tego pomoc księgowej i doradcy biznesowego, czyli silne potrójne wsparcie dla Twojego biznesu.

pulpit klienta

Obsługa w nowoczesnym systemie kadrowo-płacowym enova365

Uzyskujesz zdalny dostęp do programu enova365, który zautomatyzuje i zoptymalizuje Twoje kadry i płace.

oszczedność czasu

Oszczędność czasu i zasobów

Wykorzystujesz nasze kadry, naszą wiedzę, doświadczenie i infrastrukturę, by pomnażać swój biznes.

tick

Obsługa kadrowa

tick

Naliczanie wynagrodzeń (payroll)

tick

Pełen outsourcing kadr i płac

Kadry i płace – cennik

Kadry i Płace od 40 zł/1 os.*

*Powyższa cena jest ceną orientacyjną netto za 1 pracownika w miesiącu.

Ostateczna wycena ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta i zależy od formy umowy na jaką zatrudniony jest rozliczany pracownik oraz od zakresu usług.

Jesteś zainteresowany usługą?