Prowadzenie kadr Wrocław

Obsługa kadrowa pracowników – na czym polega?

Biuro rachunkowe AFK świadczy profesjonalne usługi kadrowo-płacowe we Wrocławiu – przygotuje stosowne umowy związane z zatrudnianiem pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W ramach obsługi kadrowej poprowadzimy akta osobowe pracowników. Zarządzamy dokumentacją związaną z przebiegiem zatrudnienia i ewidencją czasu pracy pracowników. Przejmiemy na siebie kontakty i korespondencję z ZUS (rejestracja, wyrejestrowanie).

Obsługa kadrowa firm w mieście Wrocław i całej Polsce to również prowadzenie rejestru szkoleń BHP oraz prowadzenie dokumentacji związanej z urlopami wypoczynkowymi.

Obsługa płacowa (payroll) firm

Obsługa płac w biurze rachunkowym AFK we Wrocławiu polega na rozliczaniu wynagrodzeń oraz tworzeniu list wynagrodzeń z tytułu umów o pracę. Przygotowujemy również listy wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych.

Do tego generujemy dokumentację podatkową, m.in.: deklaracje miesięczne (PIT-4, PIT-8A), informacje roczne (PIT-11, PIT-4R), rozliczenia (PIT-40).

Pełen outsourcing kadr i płac we Wrocławiu

Nasze biuro rachunkowe Wrocław prowadzi również pełen outsourcing kadr i płac, czyli obsługę kadrową i obsługę płacową firmy lub instytucji. Do tego sporządzamy różnego rodzaju analizy, m.in. analizy struktury zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Ponadto doradzamy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Outsourcing kadrowo-płacowy stwarza możliwość reprezentowania przez nas Twojej firmy w przypadku postępowań kontrolnych przed ZUS czy PIP.

Świadczone przez nas usługi kadrowo-płacowe we Wrocławiu obejmują również przygotowanie oraz obsługę dokumentacji związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo prowadzimy profesjonalne usługi księgowe, w tym doradztwo podatkowe we Wrocławiu oraz audyt ksiąg rachunkowych we Wrocławiu, a także szkolenia księgowe we Wrocławiu.

Outsourcing kadr i płac – przykładowy zakres:

 • Zastępstwo personelu kadrowo-płacowego podczas długotrwałej nieobecności.
 • Administrowanie aktami osobowymi pracowników.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem na umowę o pracę.
 • Przygotowywanie dokumentacji do umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski).
 • Sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę, w tym m.in.: umowa o zakazie konkurencji, umowa o odpowiedzialności materialnej pracownika, umowa o używanie samochodu i telefonu do celów służbowych.
 • Zgłoszenie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS (program Płatnik).
 • Prowadzenie kadr i płac – ewidencji czasu pracy i zwolnień pracowników.
 • Kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich, badań sanitarno-epidemiologicznych, szkoleń BHP.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, np. RP-7.
 • Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę zgodnie z przepisami prawa, zasadami regulaminu wynagradzania oraz wewnętrznymi zarządzeniami Klienta.
 • Ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.).
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych.
 • Sporządzanie paczek przelewów wynagrodzeń pracowniczych oraz przelewów na rzecz instytucji publiczno-prawnych do autoryzacji Klienta.
 • Przygotowywanie pasków pracowniczych.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu.
 • Wykonywanie wszelkich czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń pracowniczych.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego: PIT-11, PIT 4, PIT 8AR, IFT-1.
 • Sporządzanie deklaracji do GUS, PFRON, SODiR.
 • Przygotowywanie na życzenie Klienta niezbędnych raportów i zestawień, m.in. z zakresu wynagrodzeń.
 • Prowadzenie korespondencji z komornikami.
 • Reprezentowanie Klienta w toku postępowania kontrolnego i podatkowego przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej.

Obsługa kadrowo płacowa – korzyści:

bezpośredni kontakt

Obsługa kadr i płac przez doświadczonych profesjonalistów

Do tego pomoc księgowej i doradcy biznesowego, czyli silne potrójne wsparcie dla Twojego biznesu.

oszczedność czasu

Oszczędność czasu i zasobów

Wykorzystujesz nasze kadry, naszą wiedzę, doświadczenie i infrastrukturę, by pomnażać swój biznes.

tick

Obsługa kadrowa firm

tick

Naliczanie wynagrodzeń (payroll)

tick

Pełen outsourcing kadrowo-płacowy

Kadry i płace Wrocław – cennik

Outsourcing kadr i płac – cennik

Kadry i Płace Wrocław – od 60 zł/1 os.*

+40 zł/1 os. za zleceniobiorcę/dzieło

*Powyższa cena jest ceną orientacyjną netto za 1 pracownika w miesiącu.

Ostateczna wycena ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta i zależy od formy umowy, na jaką zatrudniony jest rozliczany pracownik oraz od zakresu usług.

Interesują Cię usługi księgowe we Wrocławiu?