Zdaniem
eksperta
AFK

Uruchamiamy dla Państwa nowy blog biznesowy z zakresu rachunkowości, księgowości, prawa podatkowego, kadr i płac oraz finansów. Dedykujemy go zarówno nowym, jak i doświadczonym już przedsiębiorcom. Będzie obejmować ciekawe porady i informacje związane z założeniem własnej firmy i prowadzeniem działalności gospodarczej.

22 lipca rusza bezzwrotna dotacja na pomoc prawną dla startupów

Z bezzwrotnej dotacji na pomoc prawną w relacjach z inwestorami i usługobiorcami będą mogli skor...

Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na mocy specustawy w sprawie COVID-19 pracodawcy mogą wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń prac...

Przesunięty termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

Aby zapobiec ekonomicznym skutkom pandemii coronawirusa COVID-19, niektóre terminy zawarte w ustawi...

Zrzeczenie się dziedziczenia i odrzucenie spadku

Wbrew pozorom, zrzeczenie się dziedziczenia i odrzucenie spadku, to dwie odrębne instytucje prawa ...

Dofinansowanie do wycieczki z ZFŚS nie stanowi przychodu pracownika

Firmy często miały problem, w jaki sposób zakwalifikować wydatki za udział pracowników oraz to...

Od 1 października 2020 roku deklaracja VAT będzie ujęta w pliku JPK_VAT

W związku z epidemią COVID-19 Ministerstwo Finansów przełożyło obowiązek stosowania nowego pl...

Postojowe dla matek na macierzyńskim

Według korzystnej dla matek interpretacji ZUS postojowe przysługuje kobietom prowadzącym działal...

Od 1 lipca nowe stawki podatku VAT

W lipcu wchodzi w życie nowa matryca VAT, którą rząd promuje hasłem „prostota-przejrzystość...

1400 zł dodatku solidarnościowego dla zwolnionych pracowników

Zasiłek solidarnościowy ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19. Prawo do niego o...