Jaka księgowość dla stowarzyszenia?

Zastanawiasz się jak prowadzić księgowość stowarzyszenia? Jakie obowiązki się z tym wiążą i co warto wiedzieć o rachunkowości, angażując się w tego typu działalność? Stowarzyszenie zaliczane jest do organizacji pozarządowych. Od wielu lat jest to jedna z dwóch, obok fundacji, opcji, jaką wybierają osoby zainteresowane wspólnym działaniem na rzecz konkretnych problemów. Trzeba jednak pamiętać, że podobnie jak przedsiębiorstwo również stowarzyszenie ma w obowiązku rozliczać się ze swoich poczynań. Związane jest to ze składaniem kilku sprawozdań, deklaracji podatkowych i prowadzeniem księgowości.

Czy stowarzyszenie musi prowadzić pełną księgowość?

Brak konieczności powołania fundatora czy zebrania wkładu finansowego na rozpoczęcie działania sprawiają, że stowarzyszenie jest chętniej zakładane niż fundacja. Wystarczy, że grupa osób, którym przyświecają wspólne cele, dopełni formalności i może powołać do istnienia sprawnie działającą jednostkę. Musi jednak dokumentować jej działanie.

Zakładając taką organizację, podobnie jak to ma miejsce w przypadku firm, należy zastanowić się, jaka księgowość w stowarzyszeniu sprawdzi się najlepiej. Jest to ważna decyzja wiążąca się z wydatkami. Pada więc pytanie, czy stowarzyszenie musi prowadzić pełną księgowość? Zgodnie z ustawą o rachunkowości, każda taka jednostka może wybrać rodzaj księgowości, jaką będzie prowadzić w zależności od swojej struktury i sposobu rejestracji. Czyli nie w każdym przypadku konieczne będzie prowadzenie pełnej księgowości.

Jakie wyróżniamy stowarzyszenia?

Podstawowy podział wyróżnia stowarzyszenia, które mają osobowość prawną i stowarzyszenia zwykłe, które jej nie posiadają. Obowiązek prowadzenia księgowości dotyczy jednak obu typów, również tych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wszystkie instytucje muszą ewidencjonować zdarzenia gospodarcze, prowadzić zestawienie kosztów i składać sprawozdania finansowe z działalności. Jak prowadzić księgowość w stowarzyszeniu zwykłym, a jak w takim z osobowością prawną?

Stowarzyszenie, które znajduje się w KRS, musi prowadzić pełną księgowość. Pozostałe mogą podjąć decyzję o zastosowaniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 roku, w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Należy o tym pamiętać, gdyż bardzo często liderzy stowarzyszenia, które działa jedynie na podstawie składek członkowskich, sądzą, że ich obowiązek prowadzenia księgowości nie dotyczy. Jest to błędne przekonanie. Muszą oni stosować zapisy ustawy o rachunkowości, sporządzać roczne sprawozdania finansowe z działalności za poprzedni rok (przy pełnej księgowości) i składać roczną deklarację do Urzędu Skarbowego (oba rodzaje). Uproszczona ewidencja wymaga między innymi zestawiania przychodów i kosztów, przychodów pracowników, wszystkich działań gospodarczych, wykazu środków trwałych. Dane te są niezbędne do przygotowania deklaracji CIT-8.

Kto może prowadzić księgowość stowarzyszenia?

Gdy już wiemy, jakie obowiązki dotyczą organizacji, pojawia się pytanie kto może prowadzić księgowość stowarzyszenia. Zawsze warto skorzystać z pomocy profesjonalisty w tym zakresie, który śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy. Nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu nadzoruje księgowość wielu stowarzyszeń reprezentujących różne branże. Prowadzimy księgi rachunkowe fundacji i stowarzyszeń, dbając o terminowość i rzetelne uzupełnianie wszelkiej dokumentacji. Warto powierzyć specjaliście prowadzenie ksiąg rachunkowych i przeznaczyć zaoszczędzony w ten sposób czas na działania w stowarzyszeniu. Znika konieczność pamiętania o terminach, przygotowania obszernych dokumentów i wygospodarowania czasu na wizyty w urzędach. A ile kosztuje prowadzenie księgowości stowarzyszenia? Wszystko zależy od tego, czy jest to pełna księgowość, czy uproszczona, czy organizacja ma status OPP, czy prowadzi działalność oraz od ilości składanych dokumentów. Ceny zaczynają się już od 700 złotych netto. Warto uwzględnić taki wydatek w budżecie.

Podsumowanie

Poznałeś różne typy stowarzyszeń, dowiedziałeś się, że mogą wybierać rodzaj księgowości. Wiesz też, że nawet najpopularniejsze stowarzyszenie zwykłe – jaka księgowość będzie tu najlepsza warto zdecydować jeszcze przed jego założeniem – również wymaga udziału specjalisty ds. księgowości. Znasz też odpowiedź na pytanie, ile kosztuje księgowość stowarzyszenia i od czego zależy. Zalecamy korzystanie z pomocy doświadczonego biura, co pozwoli skupić się na organizacji pracy instytucji i wyeliminować ewentualne błędy zagrożone karą finansową.

Powrót na górę