Czym się zajmują kadry? Wnikliwe spojrzenie na rolę działu kadr w firmie

W strukturze firm, szczególnie tych zatrudniających wielu pracowników, niemal zawsze znajdują się kadry – czym się zajmują? Jak poradzić sobie z obowiązkami działu personalnego w mniejszej firmie? W dzisiejszym dynamicznym świecie, prowadzenie biznesu wiąże się z wieloma aspektami, którymi należy skutecznie zarządzać. Jednym z obszarów, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, jest dział personalny. W tym artykule przyjrzymy się bliżej roli działu kadr i płac oraz wyjaśnimy, czym jest outsourcing takich usług i dlaczego warto z niego skorzystać.

Co to są kadry i płace?

Najpierw warto odpowiedzieć sobie na pytania: co to są kadry i płace, na czym polega praca kadrowej w firmie. W różnych przedsiębiorstwach zakres obowiązków pracowników w tym dziale może się nieco różnić. Zazwyczaj obejmuje rekrutację i zatrudnianie pracowników, prowadzenie dokumentacji, organizowanie szkoleń i rozwoju zatrudnionych, a także wszystkie inne aspekty związane z ludźmi w danej organizacji. Dział kadr i płac działa jako pośrednik między pracownikami, zarządem i instytucjami takimi jak ZUS czy urząd skarbowy.

Dlaczego takie działanie jest niezbędne?

Pracownicy są najważniejszym aktywem każdej organizacji. Właśnie dlatego zarządzanie nimi jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Dział kadr i płac odgrywa ważną rolę w budowaniu silnej kultury organizacyjnej, rekrutowaniu i zatrudnianiu najlepszych talentów oraz zapewnianiu, że wszyscy pracownicy mają odpowiednie umiejętności i narzędzia do wykonywania swoich obowiązków. Dział kadr i płac dba o to, aby pracownicy byli zmotywowani, zadowoleni i rozwijali się w swoich rolach. Jest odpowiedzialny za zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń, a także dopilnowanie wszelkich formalności związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Jakie obowiązki ma kadrowa i czym się zajmuje?

W zależności od wielkości firmy, dział kadr i płac może składać się z jednej osoby lub całego zespołu specjalistów. Obowiązki kadrowej różnią się w zależności od rozmiaru organizacji i liczby zatrudnianych osób. Czym zajmuje się taki dział? Wszystkim, co związane z pracownikiem. Bardzo często jest to osoba łącząca rolę specjalisty ds. rekrutacji, kadr i płac. Jednak do głównych obowiązków kadrowej należą zawsze:

  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Dotyczy to zakładania i uzupełniania teczek personalnych każdej zatrudnionej osoby. Kadrowa odpowiada również za ich archiwizację.
  • Sporządzanie dokumentów. Osoba na tym stanowisku tworzy umowy o pracę, zlecenia i o dzieło, sporządza świadectwa pracy, wydaje niezbędne zaświadczenia. Zdarza się, że tworzy również listę wynagrodzeń.
  • Rozliczanie czasu pracy. Kadrowa analizuje listy obecności, urlopy, zwolnienia lekarskie, nadgodziny i delegacje.
  • Obliczanie wynagrodzenia za pracę. Uwzględnia czas choroby lub urlopu, przygotowuje dla pracowników tzw. paski wynagrodzeń.
  • Ocena okresowa pracowników.
  • Szkolenia z zakresu BHP.
  • Wydawanie skierowań na badania pracownicze.
  • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: ZUS, urzędem skarbowym, GUS, PFRON itp.

Jeśli jest to niewielka firma, bardzo często kadrowa odpowiada dodatkowo za znalezienie właściwego specjalisty, onboarding i wdrożenie osoby do pracy w nowym miejscu. Współpracuje z kierownikami i pracownikami, aby zidentyfikować obszary potrzebujące ulepszeń oraz tworzy plany rozwoju zawodowego i osobistego. Dział kadr i płac wspiera zarządzanie wydajnością pracowników poprzez ustalanie celów, monitorowanie postępów, przeprowadzanie ocen okresowych i udzielanie informacji zwrotnej. Zapewnia, że pracownicy są odpowiednio oceniani i nagradzani za swoje osiągnięcia.

Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu usług kadrowo-płacowych?

W niedużych przedsiębiorstwach dział kadr i płac, a dokładniej to, czym się zajmuje, zależy w dużej mierze od decyzji właściciela. Przy zatrudnianiu tylko kilku pracowników bardziej ekonomicznym rozwiązaniem może być zlecenie realizacji tego typu obowiązków firmie zewnętrznej. Nasze biuro oferuje prowadzenie kadr we Wrocławiu wszystkim, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia w sprawach pracowniczych. Pracodawca zyskuje pomoc, nie musi martwić się o zachowanie terminów i złożenie niezbędnych wniosków, może poświęcić czas na rozwijanie firmy. Pracownicy mogą być pewni, że wszystkie kwestie związane z wynagrodzeniem, urlopem i ubezpieczeniem prowadzone są zgodnie z przepisami prawa i na czas.

Podsumowanie

Dział kadr i płac pełni ważną funkcję we wspieraniu i zarządzaniu kapitałem ludzkim w firmie. Bez odpowiedniego specjalisty, organizacja może mieć trudności w pozyskiwaniu i utrzymaniu najlepszych pracowników, rozwijaniu ich umiejętności oraz zapewnieniu wysokiej efektywności pracy. Dlatego też warto docenić i zrozumieć znaczenie tej dziedziny. Dobrym pomysłem jest też powierzenie tego typu usług firmie zewnętrznej. Biuro rachunkowe we Wrocławiu oferuje klientom wsparcie w prowadzeniu spraw pracowniczych i przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji.

Powrót na górę