Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku: Jakie zmiany nas czekają?

14 września 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia minimalne wynagrodzenie w 2024 roku. Jego wysokość od dawna stanowi przedmiot debaty łączącej aspekty ekonomiczne z wymiarem społecznym. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu jest wynikiem skomplikowanego procesu, uwzględniającego inflację, wzrost kosztów życia, a także ogólną kondycję gospodarczą kraju. Ile zatem wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2024 roku? Przeczytaj nasz artykuł, a wszystkiego się dowiesz!

Minimalne wynagrodzenie – co warto o nim wiedzieć?

Każda zmiana minimalnego wynagrodzenia powoduje wiele kontrowersji. Z jednej strony, podwyżka jest postrzegana jako krok ku zmniejszeniu nierówności dochodowych i poprawie standardu życia pracowników. Z drugiej strony, pracodawcy i niektórzy analitycy ekonomiczni wyrażają obawy, że zbyt wysokie minimalne wynagrodzenie może prowadzić do wzrostu bezrobocia, zwłaszcza wśród mniej wykwalifikowanych pracowników, a także do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Mimo tych wątpliwości postanowiono wprowadzić znaczące zmiany w minimalnym wynagrodzeniu. Najpierw na początku 2023 roku zwiększono jego kwotę do 3 490,00 zł, minimalna stawka godzinowa wyniosła wtedy 22,80 zł, a następnie 1 lipca 2023 roku zwiększono wynagrodzenie minimalne do 3 600,00 zł, ze stawką godzinową na poziomie 23,50 zł. To jednak nie koniec zmian! Już od 1 stycznia zacznie obowiązywać nowe wynagrodzenie minimalne!

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku, podobnie jak w ubiegłym roku, wzrośnie w dwóch etapach. Wynika to z faktu, że według ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeśli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi co najmniej 105%, wtedy konieczne jest wprowadzenie dwóch zmian w stawkach minimalnych w styczniu i lipcu.

Pierwsza zmiana czeka nas już zatem 01.01.2024 roku i dotyczy wzrostu stawki minimalnego wynagrodzenia w pełnym wymiarze czasu pracy do poziomu 4 242 zł z minimalną stawką godzinową na poziomie 27,70 zł (brutto). Kolejną zmianę zapowiedziano na 01.07.2024 roku, kiedy to wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 4 300 zł z minimalną stawką godzinową na poziomie 28,10 zł (brutto).

Pracownicy, którzy są zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin i otrzymują wynagrodzenie minimalne, mają prawo do jego odpowiedniego, proporcjonalnego do wymiaru ich etatu, wyliczenia. Co równie ważne zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku wpłynie także na:

  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • minimalną podstawę zasiłku,
  • odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
  • odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
  • wynagrodzenie za przestój,
  • odszkodowanie za mobbing.

Koszty wynikające z zatrudnienia pracowników

Koszty wynikające z zatrudnienia pracowników obejmują nie tylko ich wynagrodzenia, ale także szereg innych obciążeń finansowych, które pracodawca musi wziąć pod uwagę. Należą do nich składki na ubezpieczenia społeczne, składki zdrowotne, fundusz pracy, podatek PIT-4 oraz inne obowiązkowe opłaty. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia nie tylko zwiększa bezpośrednie koszty płacowe, ale także proporcjonalnie zwiększa wartość składek, co stanowi dodatkowe obciążenie dla pracodawców. Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2024 roku sprawi, że koszt zatrudnienia pracownika najpierw wzrośnie do kwoty 5 110,76 zł, a następnie do 5 180,64 zł. Oznacza to, że ostatecznie aż o 843,36 zł wzrosną koszty płacy względem tych obowiązujących od 1 lipca 2023 roku.

Podsumowanie

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku sprawia, że pracodawcy muszą nie tylko dokładnie przeanalizować koszty, szczególnie w kontekście planowania budżetu, ale także wprowadzić zmiany w swoich modelach operacyjnych i podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi. Dlatego warto zdecydować się na usługi kadrowo-płacowe Wrocław oferowane przez AFK. Decyzja o zewnętrznym wsparciu w obszarze HR i płac może przynieść szereg korzyści takich jak:

  • możliwość korzystania z eksperckiej wiedzy i doświadczenia,
  • gwarancja, że wszystkie procesy kadrowo-płacowe będą zgodne z przepisami,
  • oszczędność czasu i zasobów,
  • dostosowanie płac do zmieniających się wymagań.

Wybierz nasze biuro rachunkowe Wrocław i zapewnij sobie spokój i pewność, że wszystkie sprawy związane z płacami i kadrami są prowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Powrót na górę