Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Zaliczka na podatek dochodowy to obowiązek przedsiębiorcy rozliczającego się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, by uniknąć dopłat na zakończenie roku podatkowego po złożeniu deklaracji PIT oraz jak zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy dla pracownika? Sprawdź nasz poradnik.

Czym jest zaliczka na podatek dochodowy?

Zaliczka na podatek dochodowy to jeden z głównych obowiązków podatnika rozliczającego się podatkiem liniowym (19%) lub podatkiem na zasadach ogólnych (stawką 17% lub 32%). Polega na wpłaceniu odpowiedniej kwoty zaliczki do właściwego organu podatkowego w określonym terminie. W zależności od wyboru terminu wpłacania zaliczek na podatek przez podatnika można regulować je:

  • miesięcznie (płatność do 20 dnia kolejnego miesiąca, np. za styczeń do 20 lutego),
  • kwartalnie (płatność do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, np. za I kwartał roku do 20 kwietnia),
  • jako zaliczki uproszczone (dla podatników rozpoczynających działalność w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym).

Zaliczka na podatek dochodowy – zasady ogólne (skala podatkowa)

Jedną z najpopularniejszych form opodatkowania działalności gospodarczej są zasady ogólne (skala podatkowa). W zależności od dochodu podatnik objęty jest stawką 17% (jeśli uzyskał do 85 528 zł dochodu) lub 32% (powyżej tej kwoty). Jak obliczyć należną zaliczkę na podatek dochodowy?

  1. Obliczenie dochodu – od kwoty przychodu z działalności od początku roku należy odjąć koszty narastająco.
  2. Wyliczenie podstawy opodatkowania – od kwoty dochodu należy odjąć sumę zapłaconych składek ZUS w danym roku podatkowym oraz stratę z lat ubiegłych.
  3. Obliczenie wysokości podatku – należy pomnożyć podstawę opodatkowania x 17% lub x 32% (w zależności od dochodu).
  4. Uzyskanie kwoty podatku do zapłaty – od wysokości podatku należy odjąć kwotę zmniejszającą podatek (składki zdrowotne, należne zaliczki za poprzednie miesiące w ciągu roku).

Zaliczka na podatek dochodowy – podatek liniowy

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym nie różni się znacząco od obliczania zaliczki na podatek dla osób rozliczających się skalą podatkową. W miejscu 17% lub 32% należy podstawić 19%, czyli właściwą stawkę dla podatku liniowego. Istotną informacją jest natomiast to, że przedsiębiorcy przysługuje wyłącznie prawo do odliczania składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu oraz zdrowotne od podatku. Nie może także odliczyć kwoty wolnej od podatku.

Zaliczka na podatek dochodowy – podatek zryczałtowany

Obliczanie i księgowanie zaliczki na podatek dochodowy dla przedsiębiorców na ryczałcie jest o wiele łatwiejsze niż obliczanie podatku dla osób prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, ponieważ nie bierze się pod uwagę ponoszonych przez podatnika kosztów. Istotna jest tylko kwota przychodów w danym miesiącu, która opcjonalnie można pomniejszyć o zapłacone składki ZUS. Tak obliczony przychód należy pomnożyć przez odpowiednią stawkę (lub stawki w przypadku działalności opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu). Otrzymany wynik będzie zaliczką na zryczałtowany podatek PIT, którą podatnik może pomniejszyć o opłacone w danym czasie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika?

Jeśli w swojej firmie zatrudniasz pracownika, jesteś zobowiązany obliczyć i wpłacić za niego zaliczkę na podatek dochodowy (zarówno, jeśli zatrudniasz go w ramach umowy o pracę, jak i w ramach umowy zlecenie lub dzieło). Jak zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika? W tym przypadku zwykle stosuje się miesięczną formę rozliczenia. Obowiązujące terminy są identyczne, czyli należy uregulować zaliczkę na podatek dochodowy do 20 dnia kolejnego miesiąca (w przypadku rozliczeń miesięcznych).

Ponadto, należy zgłosić pracownika do odpowiedniego urzędu skarbowego najpóźniej do dnia dokonania za niego pierwszej wpłaty. Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2020 roku podatnicy zobowiązani są wpłacać kwoty podatku na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Generator mikrorachunku podatkowego pomoże Ci ustalić odpowiedni numer konta do wpłat.

Zaliczka na podatek dochodowy to jeden z głównych obowiązków podatkowych przedsiębiorców. Jeśli zastanawiasz się, jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia, skorzystaj z oferty AFK Centrum Obsługi Biznesu. Nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu to miejsce, w którym zyskasz specjalistyczne wsparcie księgowe i nie tylko. Oferujemy:

Powrót na górę