Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jak obliczyć?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to obecnie jedna z najprostszych form rozliczania opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Jak obliczyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, kto może go wybrać oraz jakie wady i zalety ma ta forma rozliczenia – to pytania, które często zadają Klienci AFK Centrum Obsługi Biznesu. Nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu przygotowało najważniejsze informacje na temat ryczałtu.

Co to jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany jest jedną z czterech form opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych, przedsiębiorstw w spadku, spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek jawnych osób fizycznych. To uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym, w której podstawą jest sam przychód bez kosztów. Przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję przychodów i ujmować w niej każdą sprzedaż związaną z prowadzoną przez niego działalnością. Ponadto, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi od 2 do 20% i zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Przedsiębiorca jest zobligowany do sprawdzenia, czy i jaka stawka ryczałtu go obowiązuje.

Warto dodać, że warunkiem rozliczania się podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w 2021 roku jest m.in. uzyskanie w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • przychodów z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 9 030 600 zł (równowartość 2 000 000 euro);
 • przychodów wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, w wysokości przychodów wspólników nie większej niż 9 030 600 zł (równowartość 2 000 000 euro).

Z ryczałtu podatkowego mogą skorzystać zarówno osoby, które dopiero zaczynają prowadzić działalność gospodarczą, jak i przedsiębiorcy, którzy ją kontynuują – pod warunkiem, że ich przychody nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro rocznie.

Jak wyliczyć podatek na ryczałcie?

Jak obliczyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Wyliczenie kwoty podatku na ryczałcie obejmuje kilka poniższych kroków.

 1. Obliczenie podstawy opodatkowania – od kwoty miesięcznego przychodu należy odjąć zapłacone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne (lub wpłacone darowizny czy wydatki na cele rehabilitacyjne). Jeśli składki przewyższyły kwotę przychodu, wówczas nieodliczoną część składki można rozliczyć w kolejnych miesiącach lub kwartałach.
 2. Wyliczenie wartości podatku – uzyskaną podstawę opodatkowania należy pomnożyć przez obowiązującą przedsiębiorcę stawkę procentową ryczałtu.
 3. Odjęcie od podatku składki wpłaconej na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnik zobowiązany jest obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za każdy miesiąc i uregulować należną składkę w terminie do 20 dnia następnego miesiąca. Składka za grudzień rozliczana jest w chwili złożenia rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-28.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wady i zalety

Zalety:

 • uproszczona księgowość – przedsiębiorca nie musi prowadzić księgi przychodów i rozchodów, wystarczy ewidencja przychodów;
 • brak konieczności składania comiesięcznych deklaracji;
 • możliwość odliczenia straty z działalności gospodarczej;
 • możliwość wyboru niższej (korzystniejszej) stawki podatku niż przy innych zasadach opodatkowania;
 • prawo do korzystania z kredytu podatkowego i wielu ulg podatkowych;

Wady:

 • brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów (nieopłacalne dla podatników, którzy ponoszą wysokie koszty działalności);
 • brak możliwości preferencyjnego rozliczania się wspólnie z małżonkiem oraz na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci;
 • brak możliwości skorzystania z ulgi na nowe technologie i ulgi prorodzinnej (chyba że przedsiębiorca osiąga dochody z innego źródła, np. z umowy o pracę i złoży odrębne zeznanie podatkowe).

Prowadzenie ewidencji ryczałtu we Wrocławiu i rozliczanie się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie najkorzystniejsze dla osób, które mają wysokie dochody, ponoszą niskie koszty prowadzenia działalności i podlegają pod niską stawkę opodatkowania. Jeśli zastanawiasz się, jak obliczyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jak zgłosić tę formę podatku oraz jakie są obowiązujące terminy, zapraszamy do AFK Centrum Obsługi Biznesu, w którym oferujemy profesjonalne usługi księgowe we Wrocławiu i inne, w tym:

Powrót na górę