Do pozyskania środki na innowacje dla kooperujących ponadregionalnie MŚP

Od jutra rusza konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” dla mikro-, małych i średniej wielkości firm. Pula gwarantowanych środków w konkursie, to 150 mln zł. Przedsiębiorca może pozyskać maksymalnie 20 mln zł i otrzymać nawet do 70% dofinansowania.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” adresowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które przynajmniej od 6 miesięcy należą do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (m.in. do klastra lub izby przemysłowej). W ramach tej struktury musi współpracować ze sobą min. 5 firm z pokrewnych branż, z co najmniej dwóch województw, przy czym jedna z nich musi pochodzić z Polski Wschodniej. Dodatkowo, przedsiębiorstwa te muszą współpracować ze sobą co najmniej od roku. Ważny  jest również aspekt finansowy. Przychody występujących o dotację przedsiębiorstw, nie mogą być mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym, w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenie w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Z pozyskanych środków przedsiębiorca będzie mógł opłacić:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
  • zakup nieruchomości
  • zakup robót i materiałów budowlanych
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia
  • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki.

Ile można pozyskać środków?

Wysokość dofinansowania zależna jest od rodzaju firmy i lokalizacji projektu.

Tabela nr 1 - Wysokość dofinansowania

Do kiedy można składać zgłoszenia do konkursu?

Nabór rusza 25 sierpnia  i potrwa do 24 września 2020 roku. Wnioski można składać na stronie PARP – link do systemu informatycznego.

Więcej artykułów poradnikowych dla przedsiębiorców publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę