Postojowe dla samozatrudnionych i umów cywilnoprawnych

Samozatrudnionym oraz zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli mają przestój w wyniku coronawirusa. Zasiłek postojowy może być wypłacany jednemu przedsiębiorcy nawet 3-krotnie. Jaka jest jego wysokość świadczenia oraz co trzeba zrobić, by je otrzymać? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Świadczenie postojowe – dla kogo?

Świadczenie postojowe przyznawane jest w ramach tarczy antykryzysowej. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą samozatrudnionym lub wykonujesz pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, agencyjnej, o dzieło) i masz lub miałeś przestój w pracy w następstwie COVID-19, to świadczenie jest dla Ciebie.

Ile wynosi świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe wynosi 2080 zł lub 1300 zł i wypłacane jest jednorazowo za dany miesiąc, przy czym możesz otrzymać nawet 3 takie zasiłki. Świadczenie jest nieoskładkowane i nieopodatkowane, a więc otrzymasz  je w podanej wysokości na rękę. Ma zrekompensować utratę Twoich przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli sytuacja w której się znajdujesz nie ulegnie poprawie w kolejnych miesiącach, świadczenie postojowe możesz zostać wydłużone o kolejne dwa miesiące. Jego ponowne przyznanie będzie mogło nastąpić nie wcześniej, niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia. Aby uzyskać przedłużenie postojowego, będziesz musiał wykazać w oświadczeniu, że Twoja sytuacja materialna nie poprawiła się.

Jakie trzeba spełnić warunki, by otrzymać świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe w wysokości 3 x 2080 zł (80% pensji minimalnej) będzie Ci przysługiwać jeżeli jesteś samozatrudnionym lub osobą zatrudnioną na umowę zlecenie, umowę agencyjną albo umowę o dzieło i spełniasz poniższe warunki:

 • rozpocząłeś działalność przed 1 lutego 2020 r. (działalność ta nie może być zawieszona) a przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:
  • był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym,
  • nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, tj. 15 681 zł brutto;
 • rozpocząłeś działalność przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. a przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, tj. 15 681 zł brutto;
 • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. z innej umowy);
 • jesteś obywatelem Polski i mieszkasz w kraju  lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

W przypadku, gdy suma Twoich przychodów ze wszystkich umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku jest mniejsza niż  50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie przekroczyła 1 299,99 zł, otrzymasz świadczenie postojowe w niższej wysokości równej sumie wynagrodzeń z tych umów.

Świadczenie postojowe w wysokości 3 x 1 300 zł otrzymasz, jeśli:

 • rozpocząłeś działalność przed 1 lutego 2020 r. i rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT;
 • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. z innej umowy);
 • jesteś obywatelem Polski i mieszkasz w kraju  lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Jak uzyskać kolejną wypłatę zasiłku postojowego?

Drugie i trzecie świadczenie postojowe będzie wypłacane na innych zasadach. O ile pierwsze świadczenie postojowe należało się przedsiębiorcy jeżeli wykazał spadek obrotów przynajmniej o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego, o tyle obecnie “Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie.

Gdzie i w jakiej formie trzeba złożyć dokumenty o wypłatę postojowego?

Aby otrzymać świadczenie postojowe, osoby prowadzące działalność muszą złożyć wniosek RSP-D  a osoby na umowach cywilnoprawnych wniosek RSP-C do ZUS:

 • przez PUE ZUS (w formie elektronicznej)
 • za pośrednictwem poczty
 • wrzucając wniosek do skrzynki na dokumenty w placówce ZUS.

Za następne okresy, wymagane jest złożenie kolejnych wniosków:

 • wniosek RSP-DK – w przypadku osób prowadzących działalność,
 • wniosek RSP-CK – dla umów cywilnoprawnych.

We wniosku o powtórne świadczenie postojowe przedsiębiorca nie musi już wykazywać przychodu ani innych danych finansowych. Składa jedynie oświadczenie, że jego sytuacja materialna nie uległa poprawie, czyli jego aktualny przychód nie jest wyższy od przychodu wykazanego we wniosku poprzednim.

Decyzje odmowne ZUS będzie przesyłał pocztą lub publikował na  Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Od odmownej decyzji służy wnioskodawcy pisemne odwołanie do sądu w terminie miesiąca od dnia otrzymania przedmiotowej decyzji.

Więcej artykułów poradnikowych dla samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorców związanych z prowadzeniem biznesu podczas pandemii COVID-19 publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę