Niskooprocentowana pożyczka dla firm z opcją umorzenia

Mikroprzedsiębiorcy, w tym samozatrudnieni mogą otrzymać w ramach tarczy antykryzysowej jednorazową pożyczkę w wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w postaci np. podatków, składek lub kosztów wynajmu lokalu.

 Mikropożyczka dla mikrofirm – zasady

Starostowie i Prezydenci miast uzyskali prawo do udzielania mikroprzedsiębiorcom jednorazowych pożyczek ze środków Funduszu Pracy w celu przeciwdziałania COVID-19. To kolejna forma wsparcia  jakie mogą otrzymać firmy w ramach tarczy antykryzysowej (o dotacji dla samozatrudnionych pisaliśmy – tutaj oraz dofinansowaniu do pensji pracownika – tutaj). Ma na celu pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej firm zatrudniający mniej niż 10 pracowników i osiągających roczne obroty nie większe niż 2 miliony złotych euro. Pożyczka może być przyznana mikroprzedsiębiorcom (w tym samozatrudnionym), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku.

Kwota pożyczki i oprocentowanie

Maksymalna kwota pożyczki to 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo w ciągu 2 dni kalendarzowych od podpisania umowy o jej udzielenie. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców?

Wniosek o pożyczkę przedsiębiorca powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Formularze i dokumenty są dostępne na Praca.gov.pl.

Wniosek  można złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

Okres spłaty pożyczki

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Jej spłata będzie następowała po 3 miesięcznym okresie karencji liczonym od dnia udzielenia pożyczki.

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może przedłużyć okres spłaty pożyczki w celu przeciwdziałania COVID-19, mając na uwadze obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Umorzenie pożyczki.

Aby pożyczka została umorzona mikroprzedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Wzór oświadczenia zawarty jest we wniosku o umorzenie pożyczki.

Więcej artykułów poradnikowych dla samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorców związanych z prowadzeniem biznesu podczas pandemii COVID-19 publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę