Czym się różni księgowość od rachunkowości?

Księgowość a rachunkowość – dwa różne pojęcia, które nierzadko są używane zamiennie. Może to być spowodowane tym, że obie czynności zazwyczaj wykonywane są przez te same osoby w ramach pełnienia swoich funkcji zawodowych. Chcąc rozwiać te wątpliwości i ukazać różnice, przychodzimy w odpowiedzi na pytanie, czym dokładnie jest księgowość i rachunkowość?

Na czym polega rachunkowość?

Rachunkowość to ogólnie pojęty system ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych, które zostały przeprowadzone w firmie. Należy do niej nie tylko gromadzenie i przechowywanie danych związanych z finansami działalności, ale także ich dogłębna analiza i ocena, a także sporządzanie sprawozdań. Rachunkowość możemy podzielić na trzy segmenty, które połączone ze sobą tworzą kompleksową usługę rachunkowości.

Pierwsza z nich opiera się na księgowości, czyli część, która skupia się na rejestracji wszystkich przychodów i kosztów firmy oraz innych działań mających wpływ na jej majątek. Kalkulacyjny człon rachunkowości zajmuje się ewidencją i analizą oraz przeliczaniem wszystkich kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Na ostatnią część składa się forma sprawozdawcza. W tym segmencie tworzone są sprawozdania finansowe zawierające wszystkie istotne informacje na temat kondycji dochodowej firmy.

Zajmując się rachunkowością, specjalista powinien sporządzać oficjalne notatki księgowe na podstawie wszystkich dowodów wystąpienia jakiegokolwiek ruchu gospodarczego. Dobrze jest także systematycznie przeprowadzać inwentaryzacje wewnętrzne wszystkich dokumentów. Jako biuro rachunkowe Wrocław oferujemy kompleksowe usługi z zakresu rachunkowości oraz księgowości.

Czym zajmuje się księgowość?

Jak już wiemy rachunkowość i księgowość to dwie różne kwestie, które są jednakże ze sobą połączone. Księgowość jako jeden z trzech członów zaliczanych do rachunkowości jest bardzo istotna w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dział ten skupia się na rejestrowaniu wszystkich zdarzeń finansowych, które zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwie. Zaliczyć do nich można między innymi koszty firmy, transakcje sprzedaży towarów i usług oraz wszystkie środki przeznaczone na pensje i składki pracowników.

Usługi księgowe Wrocław to między innymi ewidencja przychodów i rozchodów, prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyceny pasywów i aktywów, składanie deklaracji ZUS oraz dokumentów podatkowych do odpowiednich urzędów.

Podsumowanie różnic między księgowością a rachunkowością

Księgowość i rachunkowość się ze sobą łączą, natomiast nie są równoznaczne. Dwa pojęcia, które są błędnie używane zamiennie, oznaczają inne czynności oferowane przez biura rachunkowe. Można stwierdzić, że rachunkowość jest znacznie szerszym zakresem obejmującym zarówno księgowość, jak i inne działania.

Szukając specjalisty do rozliczania finansów swojej firmy, warto podjąć współpracę z takim biurem, które oferuje usługi księgowości, a zarazem rachunkowości. Z tego też względu będzie można załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu.

Powrót na górę