Na czym polega pełna księgowość?

Na czym polega pełna księgowość? Na kogo nałożony jest obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych? Od jakiej kwoty trzeba przejść na pełną księgowość? Pytania te zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Przepisy związane z księgowością firm są bardzo złożone i często ulegają zmianie. Dlatego też warto być na bieżąco z aktualnie obowiązującym prawem, aby potrafić wybrać przeznaczone dla swojej działalności rozwiązania. Choć najczęściej przedsiębiorcy decydują się na uproszczoną księgowość, należy pamiętać, że niekiedy przejście na księgowość pełną jest konieczne. 

Dla kogo uproszczona, a dla kogo pełna księgowość?

Pełna księgowość jest dużo bardziej skomplikowana i wymaga na ogół prowadzenia przez specjalistę. Dlatego też, mimo że może zdecydować się na nią każdy przedsiębiorca, w większości przypadków wybierają ją jedynie ci, od których wymaga tego prawo. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak nazywana jest pełna księgowość, mają:

 • spółki akcyjne, 
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • osoby, oddziały i przedstawicielstwa firm zagranicznych (określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej),
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie oraz spółdzielnie – po przekroczeniu określonej wartości przychodów netto w ubiegłym roku podatkowym; na rok 2020 wynosi ona 9.030.600 zł.

Uproszczoną księgowość będą więc mogły prowadzić wszystkie osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie oraz spółdzielnie, które nie przekroczyły określonej wartości przychodów netto w ubiegłym roku podatkowym.

Na czym polega pełna księgowość? 

Co to są księgi rachunkowe i na czym polega pełna księgowość? To rozbudowana forma rozliczania wszystkich operacji prowadzonych przez przedsiębiorstwo, a także ewidencja kwestii związanych z pracownikami. Wymaga zaksięgowania w przeznaczonych do tego właśnie księgach takich transakcji jak kupno, sprzedaż, przelewy wychodzące i przychodzące, czy operacji związanych z magazynem. W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:

 • dziennik, 
 • księga główna, 
 • księgi pomocnicze, 
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej, 
 • zestawienie sald ksiąg pomocniczych,
 • wykaz aktywów i pasywów.

Prawidłowe ewidencjonowanie wszystkich obrotów firmy wymaga więc dużej wiedzy oraz doświadczenia. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest więc zadaniem bardzo skomplikowanym i wymaga często zatrudnienia na stałe księgowej lub stałej współpracy z biurem rachunkowym.

Zalety i wady pełnej księgowości

Choć obowiązek prowadzenia pełnej księgowości wydaje się uciążliwy, w praktyce posiada zarówno wiele wad, jak i zalet. Do korzyści można z pewnością zaliczyć pełną kontrolę nad obrotem pieniędzy w firmie, która pozwala na ich lepszą optymalizację. Dzięki niej można lepiej zaplanować wydatki i inwestycje, przewidzieć przychody, czy wysokość podatków. Ponadto księgi rachunkowe dają pełną przejrzystość finansową, która pomaga w budowaniu marki oraz zaufania potencjalnych inwestorów lub klientów. Jest to także pomoc w przypadku ewentualnej kontroli – wszystkie obroty i finanse są prawidłowo prowadzone przez cały czas. Jednakże pełna księgowość to zdecydowanie bardziej skomplikowany system, który wymaga zatrudnienia księgowej lub stałej współpracy z biurem rachunkowym. To zaś generuje dodatkowe koszty, co można uznać za jej wadę. Dlatego też na pełną księgowość decydują się na ogół jedynie zmuszeni do tego przez prawo przedsiębiorcy.

Podsumowanie

Jeśli wiemy już, na czym polega i od jakiej kwoty obowiązuje pełna księgowość, jesteśmy w stanie zdecydować o jej korzyściach lub wadach dla naszego przedsiębiorstwa. Jeśli mamy nałożony prawnie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, warto zdecydować się na powierzenie tego zadania księgowej lub skorzystać z usług profesjonalistów – wykwalifikowane biuro rachunkowe we Wrocławiu z pewnością zapewni kompleksową obsługę w tym zakresie. W przypadku, gdy podlegamy pod uproszczoną księgowość, istotne jest przeanalizowanie, na ile pełna księgowość ułatwi nam pracę i będzie optymalna dla naszej firmy. 

Powrót na górę