Ryczałt 2022 – kto skorzysta z nowych stawek?

Polski Ład wprowadził rewolucyjne zmiany we wszystkich formach opodatkowania. Jak zmienił się ryczałt w 2022 roku? Przede wszystkim ustawodawca obniżył niektóre obowiązujące do tej pory stawki. Przyjrzymy się więc temu, jak poszczególne typy usług i działalność zostały pokategoryzowane oraz kto skorzysta na wprowadzonych zmianach. Dzięki nam podatek ryczałtowy w 2022 roku nie będzie miał przed Tobą tajemnic.

Ryczałt 2022 – dla kogo nowe stawki?

Ryczałt od dochodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jego stawka zależy od tego, czym zajmuje się firma. Podatek stanowi określony procent przychodów i nie można go pomniejszyć o koszty. Nie obowiązują także ulgi podatkowe, czy kwota wolna od podatku. Wybierając tę formę opodatkowania, można jednak prowadzić uproszczoną księgowość, dlatego dla wielu osób jest to korzystne rozwiązanie. Z opodatkowania ryczałtem mogą skorzystać osoby fizyczne, które:

 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • uzyskują przychody określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT,
 • osiągają przychody ze sprzedaży.

W Ustawie z dnia 29 października 2021 r. “o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw” ustawodawca wprowadził zmiany, które wpłynęły na zmniejszenie stawki ryczałtu w 2022 roku. Dzięki nim chce zachęcić do skorzystania z tego sposobu opodatkowania. Nowe stawki ryczałtu w 2022 roku wynoszą 17%, 15%, 12%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie najważniejszych informacji o przychodach ewidencjonowanych obowiązujących od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Ryczałt 17%

Ryczałt 17% w 2022 roku dotyczy wolnych zawodów. Obecnie skorzystać z niego mogą: adwokaci, tłumacze,  biegli rewidenci, księgowi, agenci ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, notariusze, radcy prawni, doradcy inwestycyjni, brokerzy ubezpieczeniowi, maklerzy  papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni, agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające, brokerzy reasekuracyjnych, rzecznicy patentowi oraz agenci firm inwestycyjnych. Warto zaznaczyć jednak, że w tej stawce opodatkowania przychody muszą być osiągane osobiście. W przypadku zatrudniania pomocników wartość stawki zmniejsza się i wynosi 15%.

Ryczałt 15%

Ryczałt 15% w 2022 roku obowiązuje, gdy świadczone są usługi:

 • magazynowania i przechowywania cieczy i gazów,
 • reprodukcji komputerowych nośników informacji,
 • pośrednictwa w sprzedaży części motocyklowych,
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej,
 • licencyjne,
 • finansowe, ubezpieczeniowe, prawne, rachunkowo-księgowe i doradcze (inne niż wymienione w wolnych zawodach),
 • związane ze sprzedażą miejsca reklamowego,
 • reklamowe,
 • związane z zatrudnieniem,
 • ochroniarskie i detektywistyczne,
 • obsługi nieruchomości,
 • związane z pomocą społeczną bez zakwaterowania,
 • kulturalne, turystyczne, rozrywkowe i rekreacyjne.
 • fotograficzne,
 • związane z przetwarzaniem danych.

Ryczałt 14%

Opodatkowanie 14% to pierwsze poważne zmiany, które pojawiły się w ryczałcie w 2022 roku. Będzie ono dotyczyć usług:

 • z zakresu opieki zdrowotnej,
 • architektonicznych,
 • badań i analiz technicznych,
 • inżynierskich,
 • specjalistycznego projektowania.

Do tej pory były one opodatkowane stawką 17%. Dodatkowo wartość ta nie zmienia się bez względu na to, czy usługi wykonuje się osobiście, czy przy pomocy zatrudnionego pomocnika.

Ryczałt 12%

Nowy Ład wprowadził także ryczałt, który będzie dotyczyć niektórych usług w branży IT. Stawka zmieni się z 15% do 12% w usługach związanych z:

 • wydawaniem pakietów: gier komputerowych, oprogramowania systemowego, oprogramowania użytkowego, oprogramowanie komputerowego pobranego z internetu.
 • doradztwem z zakresu sprzętu komputerowego (związanego z oprogramowaniem, objętych grupowaniem „oryginały oprogramowania komputerowego”, związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, w zakresie instalowania oprogramowania, oraz związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi).

Ryczałt 8,5%

Następny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2022 roku wynosi 8,5%. Dotyczy:

 • przychodów z działalności usługowej (np. branża gastronomiczna sprzedającą napoje alkoholowe powyżej 1,5%),
 • usług związanych z gaszeniem pożarów,
 • usług edukacyjnych,
 • przychodów uzyskiwanych z prowadzenia bibliotek, archiwów, muzeów i innych usług kulturalnych,
 • prowizji uzyskanej przez kolportera prasy,
 • przychodów uzyskiwanych dzięki tworzeniu przedmiotów z materiałów dostarczanych przez klientów,
 • prowizji uzyskanej przez komisariat ze sprzedaży na podstawie umowy komisu.

Dodatkowo stawka ta dotyczy także pomocy społecznej z zakwaterowaniem do kwoty 100 000 zł (powyżej niej wynosi 12,5%).

Ryczałt 3% i 2%

3% i 2% to najniższe stawki ryczałtowe w 2022 roku. Opodatkowanie na poziomie 3% obowiązuje w:

 • działalności gastronomicznej (wyjątek to sprzedaż alkoholi powyżej 1,5%),
 • działalności handlowej,
 • usługach związanych z produkcją zwierzęcą,
 • sprzedaży w działalności rybaków morskich i zalewowych,
 • przypadku odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorcy.

Natomiast 2% dotyczy sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy i pochodzących z własnej uprawy lub hodowli.

Składki zdrowotne na ryczałcie 2022

Ryczałt w Nowym Ładzie to także zmiany z zakresu składki zdrowotnej. Choć nadal wynosi ona 9%, to będzie liczona od innej podstawy wymiaru składki. Dodatkowo nie będzie można odliczyć jej od podatku. Od 2022 roku obowiązują trzy wymiary składki zdrowotnej:

 • dochody roczne do 60 000 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia) – 305,56 zł składki miesięcznie,
 • dochody roczne do 300 000 zł (100% przeciętnego wynagrodzenia) – 509,27 zł składki miesięcznie,
 • dochody roczne powyżej 300 000 zł (180% przeciętnego wynagrodzenia) – 916,68 zł składki miesięcznie,

Jak zmienić formę opodatkowania?

Chcesz zmienić formę opodatkowania? Wystarczy, że w formularzu CEIDG-1 zgłosisz taki zamiar. Musisz to zrobić do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnąłeś/łaś pierwszy przychód w danym roku podatkowym. W 2022 roku opodatkowanie możesz więc zmienić do 21 lutego 2022 roku.

Jeśli natomiast zastanawiasz się, czy skorzystać z ryczałtu w 2022 roku – skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania  i wyjaśnimy, czy ta forma opodatkowania jest dla Ciebie odpowiednia.

Powrót na górę