250 tys. zł w programach akceleracyjnych dla startupów

Dzięki pokaźnym środkom z PARP, startupy mogą rozwinąć swoje innowacyjne produkty, testować je w dużym przedsiębiorstwie a następnie wprowadzić na rynek. Wystarczy, że przystąpią do programu akceleracyjnego Scale Up. Łączy on potencjał początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych firm.

Na czym polega program akceleracyjny Scale Up?

Programy Scale Up przyśpeszające rozwój polskich startupów prowadzi 10 operatorów programu wybranych przez PARP. Obecnie jeszcze 6 z nich przyjmuje nabory do programu:

Dzięki Scale Up startupy uzyskają dostęp do wiedzy, infrastruktury technicznej oraz możliwości przetestowania swoich rozwiązań w dużych firmach. Program zapewnia również różne działania promocyjne rozwijanego projektu, jak np. zaprezentowanie go na krajowych oraz międzynarodowych targach. Poprzez uczestnictwo w programie startupy mogą również liczyć na referencje od dużego klienta i możliwość dalszej współpracy z nim a także na sprawdzone kanały sprzedaży i pozyskanie dodatkowych inwestorów z funduszy VC.

Ile wynosi dofinansowanie?

Startupy nie muszą mieć wkładu własnego. Maksymalne dofinansowanie, to 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita kwota dofinansowania to 250 tys. zł, w podziale na:

 • rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia (do 200 tys. zł)
 • zakup usług prawnych, księgowych i doradczych. (do 50 tys. zł)

Grant rozliczany jest w oparciu o kamienie milowe, które wyznaczają akceleratory.

Kto może otrzymać grant?

O dofinansowanie mogą starać się mikro i małe firmy nie notowane na giełdzie. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą zostać warunkowo zakwalifikowane do programu akceleracyjnego, jeśli uzyskają status przedsiębiorstwa najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Startupy mogą przeznaczyć środki z grantu na:

 • przeprowadzenie eksperymentów biznesowych, weryfikację hipotez badawczych oraz przetestowanie produktów i technologii
 • dostęp do infrastruktury badawczej i ekspertów
 • dostęp do wysokiej klasy specjalistów (technologia, prawo, biznes).
 • realizację pilotaży wspólnie z dużymi przedsiębiorstwami lub członkami ich ekosystemu
 • działania networkingowe łączące startupy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami (potencjalnymi odbiorcami technologii i produktów)
 • opracowanie modelu współpracy startupu z odbiorcą technologii
 • usługi mentorskie i doradcze
 • udział w szkoleniach i warsztatach
 • analizę umów (np. inwestycyjnych, partnerskich czy licencyjnych) i wycenę spółki
 • analizę własności intelektualnej, konsultacje w zakresie ochrony IP.

Do kiedy można zgłaszać się do programu?

Terminy zakończenia przyjmowania zgłoszeń do programu są różne w zależności od operatora. Ostateczne zakończenie przyjmowania wniosków przypada na 31 grudnia 2021 roku.

Tabela nr 1. – Terminy naborów do programów akceleracyjnych Scale Up
Więcej artykułów z zakresu finansów i biznesu znajdziesz na naszym Blogu – tutaj. 
 Serdecznie zapraszamy do lektury. 
AFK Centrum Obsługi Biznesu – Twoje Biuro Rachunkowe Wrocław.
Powrót na górę