Dolnośląski Pakiet Gospodarczy to ponad 1 mld pomocy dla firm

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy, to system pomocowy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami ekonomicznymi i gospodarczymi wywołanymi pandemią coronawirusa COVID-19. Program przewiduje finansowe wsparcie funkcjonowania dolnośląskich firm oraz szeroką ofertę koordynacyjno-doradczych działań osłonowych, które pozwolą na zachowanie miejsc pracy. Program wdrażany jest przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju.

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy

W Dolnośląski Pakiet Gospodarczy zaangażowane są instytucje oraz agencje współpracy gospodarczej podległe marszałkowi województwa dolnośląskiego. Program wprowadzany jest etapami. W pierwszym etapie realizowana była bieżąca pomoc dla firm zagrożonych pandemią. Kolejnymi etapami wsparcia będzie łagodzenie skutków pandemii i pobudzanie rozwoju firm z terenu Dolnego Śląska. Jednym z takich działań ma być wprowadzenie specjalnego bonu technologicznego na rozwój informatyzacji i cyfryzację.

Wsparcie finansowe dla firm

W ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego firmy mogą liczyć na następujące wsparcie finansowe:

Tabela nr 1 – Wsparcie finansowe w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego

Wsparcie doradcze

Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet Gospodarczy zapewnia wsparcie doradcze dla pracodawców i ich pracowników przechodzących przez procesy restrukturyzacyjne. Realizowane jest ono poprzez:

 • doradztwo zawodowe
 • poradnictwo psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe
 • staże
 • subsydiowanie zatrudnienia
 • sfinansowanie kosztów dojazdu lub dodatek relokacyjny
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie bezzwrotnej, które może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej.

Koordynacja działań pomocowych

Prowadzone są również działania usprawniające i koordynujące świadczoną w ramach Pakietu Gospodarczego pomoc. Należą do nich:

 • bieżące informowanie o prowadzonych działaniach pomocowych
 • doradzanie osobom bezrobotnym, pracodawcom i ich pracownikom
 • prowadzenie monitoringu i analizy potrzeb firm z Dolnego Śląska
 • upraszczanie wprowadzonych procedur.

Jak podaje wroclife.pl, Dolnośląski Pakiet Gospodarczy do tej pory przyniósł następujące efekty:

 • z pomocy skorzystało kilkanaście tysięcy firm
 • obsłużono ponad 2000 spraw
 • wartość wniosków złożonych przez firmy przekroczyła 300 milionów złotych.

Więcej artykułów z zakresu finansów i biznesu znajdziesz na naszym Blogu – tutaj.
Serdecznie zapraszamy do lektury.
AFK Centrum Obsługi Biznesu – Twoje Biuro Rachunkowe Wrocław.

Powrót na górę