Dolnośląski Pakiet Pożyczek Regionalnych

Firmy posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie Dolnego Śląska mogą liczyć na pakiet preferencyjnych pożyczek (Obrotowa / Duża Inwestycyjna / Hipoteczna). Środki finansowe pochodzą z reużycia, tzw. „post-Jeremie” (RPO WD 2007-2013, Inicjatywa JEREMIE). Pożyczek udziela Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.

Co wchodzi w skład Pakietu Pożyczek Regionalnych?

Pakiet Pożyczek Regionalnych zawiera:

  • Pożyczkę obrotową przeznaczoną na sfinansowanie bieżących wydatków (środków obrotowych)
  • Pożyczkę inwestycyjną, z której można sfinansować wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
  • Pożyczkę hipoteczną na zakup nieruchomości (gruntów i budynków) położonych na terenie województwa dolnośląskiego.

Dla kogo przeznaczony jest Pakiet Pożyczek Regionalnych?

O Pakiet pożyczek Regionalnych mogą starać się mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają  siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.

Jakie są warunki udzielenia Regionalnej Pożyczki Obrotowej, Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej oraz Regionalnej Pożyczki Hipotecznej?

Warunki udzielenia Regionalnej Pożyczki Obrotowej, Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej oraz Regionalnej Pożyczki Hipotecznej obrazuje poniższa tabela:


Tabela nr 1 – warunki udzielenia Regionalnej Pożyczki Obrotowej, Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej oraz Regionalnej Pożyczki Hipotecznej

Kto udziela Pożyczek Regionalnych?

O wsparcie w postaci Pakietu Pożyczek regionalnych , firmy mogą zgłaszać się do:

Więcej artykułów z zakresu finansów i biznesu znajdziesz na naszym Blogu – tutaj.
Serdecznie zapraszamy do lektury.  
AFK Centrum Obsługi Biznesu – Twoje Biuro Rachunkowe Wrocław.

Powrót na górę