Dopłaty do odsetek z Funduszu Gwarancji Rolnych dla rolników i przetwórców

BGK ze względu na pandemię COVID-19 zwiększył pomoc dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych. Dokonał tego m.in. poprzez rozszerzenie zadań Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). Producenci rolni oraz przetwórcy mogą obecnie liczyć nie tylko na wydłużoną gwarancję spłaty kredytu w ramach Funduszu, prostsze zasady udzielania kredytu obrotowego, ale również na dopłaty do odsetek. Wszystko po to, by mogli zachować płynność finansową.

Dla kogo oferta Funduszu Gwarancji Rolnych?

Gwarancja FGR stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis i jest skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), którzy są:

  • rolnikami
  • przetwórcami produktów rolnych
  • przetwórcami produktów nierolnych.

Na jakich warunkach udzielana jest gwarancja spłaty kredytu?

Gwarancja FGR jest dostępna w bankach kredytujących, które podpisały umowę z BGK. W ramach FGR Bank Gospodarstwa Krajowego udziela nieoprocentowanej gwarancji na spłatę kredytu inwestycyjnego lub kredytu obrotowego przedsiębiorcy. Warunki udzielenia gwarancji przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 1 – Warunki udzielenia gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych

Nowością jest objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym. Gwarancja spłaty kredytu obrotowego odnawialnego ma zastosowanie do:

  • nowego kredytu
  • odnowienia limitu kredytu na kolejny okres
  • podwyższenia limitu kredytu.

Jaka jest kwota dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego?

BGK wprowadził dopłatę do oprocentowania kredytu obrotowego na okres do 12 miesięcy w wysokości 2 pkt. proc. w skali roku – dla kredytów objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 roku.  Jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego będzie niższa, to wysokość dopłaty równać się będzie wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący.

W przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych, dopłata do oprocentowania stanowi pomoc publiczną albo pomoc de minimis. Dla przetwórców produktów nierolnych  jest to pomoc de minimis.

Jakie trzeba spełnić warunki by otrzymać dopłatę do oprocentowania?

Dopłatę do oprocentowania kredytu obrotowego może otrzymać rolnik lub przetwórca, który:

  • ma kredyt obrotowy z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), który został udzielony do końca bieżącego roku i objęła go gwarancja z Funduszu Gwarancji Rolnych
  • złożył Wniosek o dopłatę razem z Wnioskiem o udzielenie gwarancji z FGR
  • spełnił warunki otrzymania pomocy de minimis (przetwórcy produktów nierolnych) albo pomocy publicznej (rolnicy oraz przetwórcy produktów rolnych)
  • spłacił odsetki od kredytu, w części niepokrytej dopłatą do oprocentowania.

Więcej artykułów poradnikowych dla przedsiębiorców publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę