Dotacja „Nowy start” dla przedsiębiorców

1 czerwca 2020 roku PARP uruchomił wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którym ostatnio nie wyszło i ponieśli porażkę biznesową. Dotacja „nowy start” ma zachęcić przedsiębiorców do przeanalizowania przyczyn niepowodzenia i doposażyć ich w wiedzę i umiejętności na nowe otwarcie biznesu.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wiele firm upada zaraz po pierwszym roku prowadzenia działalności. Często powodem niepowodzenia jest brak  odpowiednich kompetencji, umiejętności oraz biznes planu, w tym analizy konkurencji i zbadania potrzeb potencjalnych konsumentów. Dotacja „nowy start” ma zapobiec kolejnej porażce. Przedsiębiorca oraz jego pracownicy, biorąc udział w szkoleniach oraz korzystając z usług doradczych po szkoleniu, będą mogli uzupełnić stwierdzone braki kompetencji i umiejętności potrzebne w aktualnej lub przyszłej działalności. W ramach projektu przedsiębiorcy mogą liczyć  m.in. na:

  • szkolenia kompetencyjne z zakresu analizy luk kompetencyjnych
  • indywidualną analizę dotyczącą potrzeb rozwojowych
  • indywidualne wsparcie poszkoleniowe dotyczące strategii przedsiębiorstwa
  • szkolenia wspierające prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu zarządzania, finansów, prawa, marketingu, umiejętności interpersonalnych
  • indywidualne wsparcie poszkoleniowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  • doradztwo psychologiczne i coaching.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Dotacja dla przedsiębiorców „nowy start” skierowana jest do firm z sektora mikro- małych i średnich firm. O wsparcie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorcy, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
  • przedsiębiorcy ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy.

Ile wynosi wsparcie?

Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa.

Gdzie można złożyć wniosek o dotację „nowy start?

Nabór do projektów prowadzą 4. operatorzy wyłonieni przez PARP:

Do kiedy można składać wnioski?

Zainteresowani mogą składać wnioski do 30 listopada 2022 roku.

Więcej artykułów poradnikowych dla przedsiębiorców publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę