Dotacje na badania i rozwój dla przedsiębiorstw we wrześniu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) to europejski program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Realizowane w Programie projekty skierowane są przede wszystkim do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz start-upów. Dzięki pozyskanym środkom na badania i rozwój (B+R), przedsiębiorcy mogą sfinansować  inwestycje, opracować i wdrożyć innowacyjne produkty lub usługi a także podjąć współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Pozyskane w ramach Programu dotacje na badania i rozwój pomogą im nie tylko ulepszyć  produkt, czy usługę, ale wejść z nimi na nowe rynki zbytu. 

Dotacje na badania i rozwój (B+R)

Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw dotyczy wsparcia projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. W ramach projektu mogą być finansowane badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe.

By otrzymać dofinansowanie, przedsiębiorca musi zobowiązać się do skomercjalizowania wyników swoich prac badawczo-rozwojowych. Oznacza to, że wyniki tych prac będzie musiał wdrożyć we własnej działalności gospodarczej lub udzielić na nie licencji albo sprzedać je innemu przedsiębiorcy.

Aktualne konkursy na badania i rozwój

Obecnie w ramach Projektu B+R ogłoszone są cztery konkursy:


Tabela nr 1. Wykaz aktualnych konkursów na badania i rozwój (sierpień-grudzień 2020).
Źródło: www.ncbr.gov.pl

W  jaki sposób można złożyć wniosek o dotację?

Wnioski o dotację w ramach Projektu B+R przedsiębiorstw można składać wyłącznie w systemie informatycznym – link do systemu.

Więcej artykułów poradnikowych dla przedsiębiorców publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę