Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił wsparcie dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 w postaci gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych na zapewnienie płynności finansowej. Gwarancje pochodzą z  Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

Czym jest Fundusz Gwarancji Płynnościowych?

Uruchomienie Fundusz Gwarancji Płynnościowych (FGP) jest kolejnym elementem pakietu pomocowego dla polskich przedsiębiorców. To część tzw. rządowej tarczy antykryzysowej. Dzięki funduszowi przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących – zarówno komercyjnych jak i spółdzielczych – które podpisały z Bankiem odpowiednie umowy o współpracy.

Dla kogo Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych?

Na wsparcie mogą liczyć średnie i duże firmy dotknięte skutkami COVID-19.

Jakie trzeba spełnić warunki, by otrzymać gwarancję płynnościową?

Aby móc ubiegać się o gwarancję firma powinna:

  • być w dobrej kondycji na 31 grudnia 2019 r.;
  • nie mieć zaległości w US, ZUS/KRUS ani w banku kredytującym na 1 lutego 2020 r. (możliwe jest jedynie zadłużenie w banku do 3 tys. zł);
  • nie mieć negatywnego wpisu w Bankowym Rejestrze, w Biurze Informacji Kredytowej lub innych bazach kredytowych wykorzystywanych przez banki kredytujące.

Jak działa gwarancja płynnościowa?

Gwarancja może zabezpieczyć nawet do 80% kwoty kredytu i maksymalnie do 250 mln złotych zaciągniętych na zapewnienie płynności finansowej firmy. Kwota samej gwarancji może opiewać od 3,5 mln do 200 mln zł. Stosuje się ją do nowych lub odnawialnych po 1 marca 2020 roku kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i linii kredytowych.

Kredytu z gwarancją nie można przeznaczyć na spłatę innego kredytu.

Gwarancja  obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu. Nie obejmuje ona odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Jej zabezpieczenie stanowi weksel własny kredytobiorcy.

Sytuację finansową przedsiębiorcy ocenia bank kredytujący.

Na jaki okres udzielana jest gwarancja płynnościowa?

Gwarancja może być udzielona maksymalnie na 27 miesięcy, jednak nie dłużej niż na okres spłaty kredytu wydłużony o 3 dodatkowe miesiące.

Do kiedy będą udzielane gwarancje płynnościowe?

Banki kredytujące współpracujące z BGK udzielają gwarancji od 1 marca do końca  2020 roku.

Gdzie można złożyć wniosek o gwarancję z Funduszu Gwarancji Płynnościowych?

Firma z wnioskiem o gwarancję płynnościową powinna się zwrócić do banku kredytującego, współpracującego z BGK. Obecnie są to:

Więcej artykułów poradnikowych dla samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorców związanych z prowadzeniem biznesu podczas pandemii COVID-19 publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę