Kredyt na innowacje technologiczne z premią technologiczną

MŚP aplikujące o kredyt na innowacje technologiczne mogą uzyskać nawet 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. W sumie BGK ma do rozdania 350 mln zł. Pozyskane środki pozwolą przedsiębiorcom sfinansować nowe technologie niezbędne do ulepszenia posiadanych towarów, procesów czy usług. Do tego mogą oni wystąpić o premię technologiczną, czyli dotację, która spłaci do 70 proc. kredytu technologicznego zaciągniętego w banku komercyjnym współpracującym z BGK.

Dla kogo kredyt na innowacje technologiczne?

Do banków współpracujących z BGK o kredyt na nowe technologie, mogą wystąpić mikro-, małe i średnie firmy. Rozpatrywane będą te wnioski, w których zawarty będzie pomysł na wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Do tego wnioskodawcy będą musieli zapewnić warunki dla ich wprowadzenia na rynek. Dofinansowanie nie obejmie inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, gdzie wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania.

Na co można przeznaczyć kredyt?

Kredyt na innowacje będzie można przeznaczyć m.in. na:

  • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego
  • zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
  • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
  • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części
  • wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne
  • koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych.

Wydatki te mogą być poniesione dopiero po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK.

Ile środków może pozyskać przedsiębiorca?

Wysokość dofinansowania (premii technologicznej) uzależniona jest od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy. Dofinansowanie nie może jednak wynieść więcej niż  70 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Udział premii technologicznej w kosztach kwalifikowanych prezentują poniższe mapy:

Tabela nr. 1 – Mapa intensywności pomocy wg. Województw – źródło www.bgk.pl

Do kiedy trwa nabór?

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o kredyt na innowacje do 30 grudnia 2020 roku.

Aplikacja o kredyt inwestycyjny odbywa się droga elektroniczną –  link do generatora wniosków.

Więcej artykułów poradnikowych dla przedsiębiorców publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę