Refundowane szkolenia dla kadry menadżerskiej

Jeżeli prowadzisz mikro-, małą lub średniej wielkości firmę możesz skorzystać z dotacji na rozwój kompetencji menadżerskich w ramach Akademii Menadżera MŚP. W województwie dolnośląskim do pozyskania jest do 10 tys. zł na jednego uczestnika szkolenia. Środki pochodzą z funduszy europejskich w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Co oferuje Akademia Menadżera MŚP?

W ramach Akademii Menadżera MŚP, mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie usług rozwojowych dla kadry menedżerskiej w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi. Dotowane usługi doradcze i szkoleniowe pochodzą z Bazy Usług Rozwojowych.

Jakie szkolenia są dotowane?

Usługi doradcze i szkoleniowe mogą obejmować:

 • diagnozę potrzeb firmy
 • diagnozę luk kompetencyjnych właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego:
 • rozwój kompetencji menadżerskich z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak m.in.: analiza strategiczna, kształtowanie wizerunku, zarządzanie przedsiębiorstwem/finansami/jakością/procesami, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem, budowanie zaangażowania, wywieranie wpływu, kształtowanie kultury organizacyjnej, delegowanie zadań i uprawnień, motywowanie/rozwój/ocena/pozyskiwanie pracowników, negocjacje, prezentacja, wykorzystanie technologii IT w procesie komunikacji.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dofinansowanie?

Firmy muszą należeć do sektora MŚP oraz spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej a także zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia. Muszą również posiadać diagnozę potrzeb rozwojowych, a w przypadku jej braku, zadeklarować gotowość do jej przygotowania.

Ile wyniesie wsparcie?

Wielkość dofinansowania jest zróżnicowana. Maksymalne dofinansowanie usług rozwojowych może wynieść do 80% wartości projektu (dot. Akademii Menadżera MŚP II), bez względu na wielkość firmy.

W przypadku Akademii Menadżera MŚP I, to ile faktycznie będzie kosztować firmę szkolenie, zależeć będzie od wielkości przedsiębiorstwa i makroregionu, w którym znajduje się siedziba główna przedsiębiorstwa. Gdy firma ma oddziały lub filie poza makroregionem, możliwe jest objęcie wsparciem pracowników przedsiębiorstwa spoza danego województwa.

Tabela nr 1 – przykładowe kwoty dofinansowania w województwie dolnośląskim.

W województwie dolnośląskim maksymalna kwota dofinansowania na jednego uczestnika może wynieść do 10 tys. PLN.

Gdzie zgłosić się, by otrzymać dotację na szkolenia?

Proces uzyskania dofinansowania składa się z 6 etapów:

 1. Należy skontaktować się z właściwym Operatorem dla danego Makroregionu.
 2. Operator pomoże przygotować Diagnozę Potrzeb Rozwojowych dla Twojej firmy i określić luki kompetencyjne będące podstawą do wyboru usług rozwojowych.
 3. Na podstawie opracowanej Diagnozy Potrzeb Rozwojowych proponowane są odpowiednie usługi szkoleniowe (otwarte lub zamknięte).
 4. Operator pomaga skompletować i wypełnić niezbędne dokumenty do projektu.
 5. Firma podpisuje umowę z Operatorem na świadczenie usług rozwojowych oraz zapisuje uczestników na wybrane szkolenia.
 6. Po odbytych szkoleniach następuje rozliczenie usług szkoleniowych.

Tabela nr 2 – Adresy Operatorów Programu Akademia Menadżera MŚP

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Termin zgłoszeń upływa:

 • 30 czerwca 2021 – w przypadku Akademii Menadżera MŚP I
 • 31 maja 2022 – w przypadku Akademii Menadżera MŚP II.
Więcej artykułów z zakresu finansów i biznesu znajdziesz na naszym Blogu – tutaj. 
Serdecznie zapraszamy do lektury. 
AFK Centrum Obsługi Biznesu – Twoje Biuro Rachunkowe Wrocław.

 

Powrót na górę