Ruszyły dopłaty do oprocentowania kredytów

BKG uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania (FDO), o którym była mowa w Tarczy 4.0. Dopłata z Funduszu może pokryć część odsetek należnych bankowi kredytującemu. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy, którzy wezmą kredyt obrotowy, spłacą tylko część odsetek. Resztę sfinansuje Fundusz.

Dla kogo wsparcie?

Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców oraz podmiotów z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych, które w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19 utraciły płynność finansową lub są tym zagrożone. O dopłaty do oprocentowania odnawialnych i nieodnawialnych kredytów obrotowych na bieżącą działalność mogą starać się mikro-, małe, średnie i duże firmy. Wsparcie dotyczy zarówno nowych kredytów, jak i tych zaciągniętych przed epidemią. Warunkiem jest brak zaległości w spłacie kapitału i odsetek.

Ile można zyskać?

Przedsiębiorca może  skorzystać z dopłaty wyłącznie do jednego kredytu. Przyznana dopłata nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wysokość wsparcia zależna jest od wielkości firmy. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na dopłatę do odsetek kredytu w wysokości 2 punktów procentowych. W dużych firmach dopłata jest mniejsza i wynosi 1 punkt procentowy. Maksymalny okres dopłat do odsetek pokrywanych przez BGK to 12 miesięcy.

Jakie trzeba spełniać warunki?

Firmy będą mogły zaciągać kredyty z dopłatami do odsetek do końca roku w bankach, które podpisały umowę z BGK.  Kredyty z dopłatami są już dostępne w pierwszym banku kredytującym (ING Bank Śląski S.A.). Niebawem BGK podpisze umowy z kolejnymi bankami.

Bank kredytujący nie wymaga żadnych specjalnych warunków od przedsiębiorców, którzy będą chcieli ubiegać się o kredyt z dopłatą do odsetek. Udzielając kredytu z dopłatą, bank kredytujący bierze jedynie pod uwagę kwotę dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z COVID-19. Jej suma, po wliczeniu wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania, nie może przekroczyć:

  • 800 tys. euro – dla większości firm
  • 100 tys. euro w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych
  • 120 tys. euro w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Czy dopłaty do odsetek można łączyć z innymi formami wsparcia z BGK?

Dopłaty do odsetek można łączyć z innymi programami pomocowymi BGK. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zabezpieczyć kredyt z dopłatą,  gwarancjami de minimis.  W przypadku średnich i dużych firm,  jako formę zabezpieczenia BGK poleca gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

Więcej artykułów poradnikowych dla przedsiębiorców publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę