Ułatwienia w spłacie zawartych pożyczek unijnych

Ze względu na trudną sytuację, w jakiej znalazły się mikro małe i średnie firmy z powodu pandemii COVID-19 lub zagrożenia nią wprowadzono ułatwienia dla firm, które spłacają pożyczki unijne zaciągnięte na poprawę potencjału na rynku i podniesienie konkurencyjności.

Kto może liczyć na ułatwienia w spłacie unijnych pożyczek?

Na ułatwienia w spłacie pożyczek udzielonych ze środków unijnych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych, mogą liczyć:

  • mikro-
  • małe
  • średnie firmy

dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19.

Na czym polegają ułatwienia w spłacie?

Możliwe są zmiany warunków i zasad spłaty pożyczek unijnych, tj. można uzyskać:

  • dodatkową, co najmniej 6-miesięczną karencję w spłacie kapitału,
  • zawieszenie spłat na 4 miesiące, tzw. 4-miesięczne wakacje kredytowe,
  • obniżenie oprocentowania pożyczek.

Do tego przedsiębiorca może liczyć na to, że nie zostaną podwyższone mu odsetki w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz nie będą podejmowane wobec niego działania windykacyjne przed wprowadzeniem, korzystnych dla niego, zmian do umowy.

Gdzie złożyć wniosek?

Pożyczkobiorcy chcący skorzystać z powyższych rozwiązań, powinni skontaktować się z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę udzielenia pożyczki. Listę instytucji finansujących można znaleźć tutaj.

Jak wygląda proces wprowadzania ułatwień w spłacie?

Przedsiębiorca powinien wystąpić  z wnioskiem o zmianę warunków umowy do instytucji, z którą zawarł umowę pożyczki. Warunki spłaty zostaną zmienione, jeżeli przedsiębiorca w sposób wiarygodny uzasadnieni, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości oraz po ocenie tej sytuacji przez samego pośrednika.

 

Więcej artykułów poradnikowych dla samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorców związanych z prowadzeniem biznesu podczas pandemii COVID-19 publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę