Dofinansowanie wynagrodzeń tylko do końca roku

Bezpośrednie wsparcie finansowe dla dolnośląskich firm przewiduje Dolnośląski Pakiet Gospodarczy. Dofinansowanie obejmuje m.in.: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Uprawnionymi do otrzymania wsparcia są przedsiębiorcy z sektora MŚP, samozatrudnieni oraz organizacje pozarządowe, dotknięci skutkami ekonomicznymi i gospodarczymi wywołanymi pandemią coronawirusa COVID-19. By skorzystać  z pomocy muszą się pośpieszyć. Na złożenie wniosków mają już tylko niecałe 3 miesiące.

Zakres dofinansowania w ramach Pakietu Gospodarczego

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy przewiduje dofinansowanie części kosztów:

  • wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenia oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorcy
  • prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników
  • wynagrodzeń pracowników w organizacji pozarządowej.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach RPO WD 2014-2020 i POWER.

Uprawnieni do dofinansowania do wynagrodzeń

O dofinansowanie mogą ubiegać się

  • mikro-, małe i średnie firmy zatrudniające pracowników
  • samozatrudnieni nie zatrudniający pracowników
  • organizacje pozarządowe, w tym m.in.: fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne.

Wsparcie będzie mogło zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Jakie trzeba spełniać warunki, by otrzymać dofinansowanie?

By otrzymać dofinansowanie należy wykazać spadek obrotów w związku z COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego.

Podmiot, który zanotował spadek obrotów w przedziale od 30% do 80% i:

  • zatrudnia pracowników, otrzyma dofinansowanie od 50% do 90% wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% – 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika (dofinansowanie zostanie określone jako iloczyn liczby pracowników)
  • jest osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników może liczyć na dofinansowanie między 50% a 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Gdzie złożyć wniosek o wsparcie?

Instytucją finansującą jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Uprawnieni mogą składać wnioski o dofinansowanie w formie elektronicznej  za pomocą portalu praca.gov.pl lub w formie pisemnej za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla danego przedsiębiorcy:

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie do wynagrodzenia?

Uprawnieni mają czas na złożenie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń, składek ZUS i pozostałych kosztów prowadzenia działalności  gospodarczej do 31 grudnia 2020 roku.

Więcej artykułów z zakresu finansów i biznesu znajdziesz na naszym Blogu – tutaj.
Serdecznie zapraszamy do lektury.  
AFK Centrum Obsługi Biznesu – Twoje Biuro Rachunkowe Wrocław.

Powrót na górę