Funduszowy Pakiet Antywirusowy w walce z COVID-19

Już w czerwcu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchamia 3 miliardy złotych z funduszy unijnych na wsparcie bieżącej działalności firm poprzez tzw. dotacje obrotowe. Celem wsparcia jest finansowanie kapitału obrotowego, czyli wydatków związanych z bieżącą działalnością jednoosobowych działalności, mikro-, małych i średnich firm, w czasie zagrożenia pandemią COVID-19.

Co to jest Funduszowy Pakiet Antywirusowy?

Funduszowy Pakiet Antywirusowy stanowi uzupełnienie tarczy antykryzysowej finansowanej ze środków krajowych. To środki unijne przesunięte przez rząd na walkę z koronawirusem i ograniczanie jego negatywnych skutków dla gospodarki. Do tego fundusz wprowadza większą elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte już projekty finansowane ze środków unijnych z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych. Specustawa funduszowa będzie obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Jakie rozwiązania wprowadza Funduszowy Pakiet Antywirusowy?

Specustawa funduszowa przewiduje możliwość, m.in.:

 • uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii,
 • wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach,
 • wydłużenia terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach,
 • wydłużenia terminów przekazania wniosków o płatność,
 • wprowadzenia nadzwyczajnego trybu wyboru projektów,
 • udzielania ulg w spłacie należności,
 • pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów,
 • zawieszenia kontroli i audytów w przypadku, gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie ich „zza biurka”,
 • przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych,
 • zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej.

Jakie firmy mogą liczyć na wsparcie w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego?

Z wnioskiem o pomoc do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i do instytucji wskazanych przez marszałków województw mogą zwracać się osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mikro-, małe i średnie firmy. W zależności od regionu kraju, to wsparcie może dotyczyć różnych firm i mogą być na nie przeznaczone środki w różnej wysokości.

Jakie trzeba spełnić warunki, by otrzymać dotację obrotową?

Z bezzwrotnej pomocy skorzystają firmy z sektora MŚP, tj. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mikro-, małe i średnie firmy, które zanotowały co najmniej 30 proc. spadek obrotów w dowolnym miesiącu br. w porównaniu do analogicznego miesiąca w 2019 roku, czyli rok do roku.

Na co można przeznaczyć środki z Funduszowego Pakietu Antywirusowego?

Firmy, które mają problemy  z płynnością w bieżącej działalności w związku z pandemią coronawirusa, mogą wystąpić o dotację na kapitał obrotowy do PARP. Pozyskane  środki firma będzie mogła przeznaczyć, m.in. na:

 • opłacenie rachunków za media (np. gaz, prąd, paliwo),
 • wynajem powierzchni,
 • zapłatę za lokal,
 • zakup towarów niezbędnych dla prowadzonej działalności,
 • zapłatę za ubezpieczenie.

Warunek jest jednak taki, by wydatki te dotyczyły bieżącej działalności gospodarczej.

Od kiedy można składać wnioski o dotację obrotową?

Uruchomienie pomocy dla przedsiębiorców planowane jest na czerwiec br. PARP nabór wniosków o dotację obrotową w formie konkursu ogłosił 8 czerwca br. Wnioski można składać od 15 czerwca do 31 lipca 2020 roku. Dotyczy to środków pochodzących z POPW i POIR. W przypadku środków pochodzących z RPO, to marszałkowie województw wskażą instytucje, do których po dotacje obrotowe będą mogli zwrócić się przedsiębiorcy. Firmy będą miały czas do końca 2020 roku na złożenie wniosków. O tym, czy firma dostanie środki, będzie de facto decydować kolejność zgłoszeń.

Więcej artykułów poradnikowych dla samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorców związanych z prowadzeniem biznesu podczas pandemii COVID-19 publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę