Nieoprocentowana pożyczka płynnościowa z POIR

Pożyczka płynnościowa z POIR to unijne wsparcie płynności finansowej udzielane mikro, małym i średnim firmom w ramach tarczy antykryzysowej. To kolejna forma pomocy dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii koronawirusa. Przyznane środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na program przeznaczono do tej pory 550 mln zł.

Nieoprocentowana pożyczka bez opłat i prowizji

Pożyczka jest bezkosztowa dla przedsiębiorcy, bo nie wiąże się z żadnymi opłatami i prowizjami. Trzeba tylko spłacić raty kapitałowe. Dzieje się tak dlatego, że pożyczkę połączono z dotacją, która w całości pokrywa koszty oprocentowania.

Dla kogo pożyczka płynnościowa?

Pożyczka skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce na utrzymanie ich bieżącej działalności i zapewnienie płynności finansowej.

Jest kilka warunków, jakie musi spełnić firma, by móc starać się o pożyczkę płynnościową. Są to:

 • trudna sytuacja w jakiej znalazła się firma w wyniku wystąpienia COVID-19 lub zagrożenia pandemią,
 • dobra sytuacja finansowa firmy przed 31.12.2019,
 • brak obowiązku zwrotu przyznanych wcześniej środków publicznych,
 • brak wykluczenia z możliwości dostępu do środków publicznych.

Na co można przeznaczyć pożyczkę płynnościową?

Pożyczka płynnościowa może być przeznaczona na:

 • wynagrodzenia pracowników
 • koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zakup towarów,
 • podatki, składki ubezpieczeń społecznych, składki ubezpieczenia zdrowotnego i inne zobowiązania publiczno-prawne,
 • pokrycie zobowiązań handlowych, zaległych faktur, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
 • zobowiązania i wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę płynnościową?

Pożyczek udzielają  następujące instytucje finansujące wskazane przez BGK, tzw. pośrednicy finansowi:

Konkurs 2

Konkurs 1

Jakie są parametry pożyczki płynnościowej?

 • Okres spłaty pożyczki może być rozłożony maksymalnie na 6 lat.
 • Oprocentowanie pożyczki wynosi 0%.
 • Brak jest również opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i jej obsługę.
 • Można zastosować karencję w spłacie pożyczki, nawet do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.
 • Możliwe jest wydłużenie okresu spłaty pożyczki na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki), tzw. wakacje kredytowe.
 • Można uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Jakie są ograniczenia finansowania?

Przedsiębiorca może przeznaczyć tylko do 10 % środków pożyczki na finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych.

Do kiedy można wystąpić o pożyczkę płynnościową?

Przedsiębiorca może wystąpić o pożyczkę najpóźniej do końca 2020 roku.

Więcej artykułów poradnikowych dla samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorców związanych z prowadzeniem biznesu podczas pandemii COVID-19 publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę 

Powrót na górę