Tarcza antykryzysowa 3.0 – nowa pomoc dla przedsiębiorców

Sejm przyjął kolejny pakiet pomocowy dla firm zwany tarczą 3.0. Zakłada ona m.in. rozszerzenie zakresu osób, które zostaną zwolnione z opłacania składek ZUS. Nie jest to jednak ostatnia pomoc dla przedsiębiorców. Trwają już prace nad kolejnym pakietem antykryzysowym – tarczą 4.0.

Rozszerzenie zwolnienia z opłacania ZUS

Obecne, w ramach tarczy antykryzysowej,  ze zwolnienia z opłacania ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 49 pracowników. Warunek jest jednak taki, że ich przychód nie może przekraczać limitu 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 15 681 zł.

Ten zapis wykluczył z możliwości skorzystania z ulgi na ZUS bardzo wielu drobnych przedsiębiorców. Dlatego też w tarczy 3.0. rząd rozszerzył to zwolnienie. Z ulgi na ZUS będą mogli skorzystać również samozatrudnieni, gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (powyżej 15 681 zł), ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł. Ulga dotyczy jedynie opłacania składek za kwiecień i maj.

Dodatkowo z opłacania składek ZUS na dwa miesiące (kwiecień, maj 2020) zostali zwolnieni początkujący przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. „ulgi na start”.

Cudzoziemcy bez zezwoleń i na pracy zdalnej

Rządowy projekt przewiduje, że cudzoziemcy będą mogli podjąć pracę sezonową bez ubiegania się o zezwolenie. Będą mogli pracować także zdalnie. Podobnie jak Polakom, będzie im można obniżać wynagrodzenie i czas pracy, gdy pracodawca wystąpi o dofinansowanie. Wszystkie te zmiany pracodawcy będą mogli przeprowadzić bez zmiany warunków wykonywanej przez cudzoziemców pracy.

Wydłużenia terminów i ważności dokumentów

Rząd  wydłużył terminy niektórych obowiązków sprawozdawczych oraz dokumentów w postaci certyfikatów bezpieczeństwa, licencji, świadectw kwalifikacyjnych, jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii upływa termin ich ważności. Dotyczy to, m.in. certyfikatów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, licencji maszynisty, świadectw kwalifikacyjnych spawaczy, operatorów spawania.

Przesunięcie audytu recyklera

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorcy prowadzący recykling odpadów opakowaniowych są zobowiązani do przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego. Ostateczny termin wykonania audytu za rok ubiegły  przypadał na 30 kwietnia. Tarcza 3.0. wydłużyła termin na przeprowadzenie audytu zewnętrznego do 30 września 2020 r.

Wsparcie dla przewoźników autobusowych

Z dodatkowego wsparcia, dla utrzymania regularnych połączeń, będą mogli skorzystać przewoźnicy autobusowi. Od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dopłaty do kwoty deficytu 1 wozokilometra będą zwiększone z 1 zł do 3 zł.

Więcej artykułów poradnikowych dla samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorców związanych z prowadzeniem biznesu podczas pandemii COVID-19 publikujemy na Blogu Biura Rachunkowego AFK Centrum Obsługi Biznesu z Wrocławia – tutaj.

Powrót na górę