Co to jest Karta Podatkowa i dla kogo?

Jedną z najprostszych form opodatkowania działalności jest karta podatkowa. Kto może z niej korzystać, czym się wyróżnia i z jakimi wiąże się terminami? Karta podatkowa może dostarczyć wiele korzyści szczególnie małym firmom działającym w niewielkich miejscowościach. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by móc rozliczać się z fiskusem na podstawie karty podatkowej.

Co to jest karta podatkowa?

Zastanawiasz się, co to jest karta podatkowa i czy możesz z niej skorzystać? Karta podatkowa jest formą opodatkowania, polegającą na opłacaniu stałej kwoty podatku, niezależnie od wysokości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Po kartę podatkową sięgają najczęściej małe firmy: osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, a także spółki cywilne osób fizycznych, których działalność opiera się głównie na świadczeniu usług dla ludności (przy zachowaniu niewielkiej liczby pracowników i zleceniobiorców).

Karta podatkowa a wysokość podatku

Podpowiadamy, że karta podatkowa jest uproszczoną formą wymiaru i poboru należności podatkowych. Oznacza to, że nie obowiązuje przy niej konkretna ustawowa podstawa wymiaru podatku (np. od dochodu). Wysokość podstawy podatku ustalana jest indywidualnie przez urząd skarbowy, na wniosek podatnika. Uwzględnia się przy tym rodzaj prowadzonej działalności i kryteria dodatkowe (liczbę zatrudnionych pracowników i liczbę mieszkańców gminy, na której terenie prowadzona jest działalność).

Warto dodać, że przedsiębiorcy, decydujący się na kartę podatkową, nie mają obowiązku prowadzenia księgowości ani składania standardowej deklaracji PIT. Co więcej, podatnicy rozliczający się kartą podatkową są zwolnieni z podatku VAT – mogą jednak z tego zwolnienia zrezygnować.

Warunki korzystania z karty podatkowej

Warto wiedzieć, kto może korzystać z karty podatkowej i jakie warunki należy spełnić, by rozliczać się za jej pomocą. Przede wszystkim:

  • przedsiębiorca nie może prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • małżonek podatnika nie może prowadzić działalności o tym samym zakresie,
  • przedsiębiorca funkcjonuje na terytorium RP,
  • przedsiębiorca nie może wytwarzać wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
  • podatnik nie może korzystać z usług osób wyłącznie zatrudnionych przez siebie, z wyjątkiem usług specjalistycznych.
  • przedsiębiorca musi prowadzić jeden z dwunastu rodzajów działalności podlegającej opodatkowaniu w formie karty podatkowej (wymienionej w Obwieszczeniu Ministra Finansów).

Jak wybrać kartę podatkową?

Chcąc rozliczać się za pomocą karty podatkowej, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do naczelnika Urzędu Skarbowego o wybór opodatkowania w formie karty podatkowej (druk PIT-16). Urząd wyda zgodę (lub odmowę) na rozliczanie się kartą podatkową i ustali wysokość stałej kwoty podatku. Warto wiedzieć, że po przyznaniu karty podatkowej, w kolejnym roku nie ma obowiązku ponownego zgłaszania wniosku, chyba że przedsiębiorca chce rozliczać się na innych zasadach opodatkowania.
Z karty podatkowej mogą korzystać również osoby rozpoczynające prowadzenie działalności w trakcie roku. Muszą to zgłosić na formularzu CEIDG-1.

Ważne terminy dla Karty Podatkowej

Istotnym terminem dla przedsiębiorcy rozliczającego się kartą podatkową jest 20 stycznia – to czas, do którego przedsiębiorca może zgłosić zarówno wniosek o przyznanie karty podatkowej, jak i jej rezygnację oraz wybór innego sposobu opodatkowania działalności. W trakcie roku przedsiębiorca musi pamiętać także o kilku ważnych terminach:

  • 7 dzień miesiąca – do tego dnia należy wpłacać podatek (za ubiegły miesiąc). Wyjątkiem jest grudzień – podatek za ten miesiąc należy uregulować do 28 grudnia.
  • 31 stycznia – do tego dnia podatnik ma obowiązek złożyć do urzędu skarbowego deklarację PIT-16A za miniony rok podatkowy.

Warunek rezygnacji z Karty Podatkowej

Jeśli przedsiębiorca chce zrezygnować z rozliczania się kartą podatkową, musi w terminie do 20 stycznia złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego jedno z następujących oświadczeń:

  • oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania w ramach karty podatkowej (wówczas wróci do rozliczania się na zasadach ogólnych),
  • oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnik może również zawiesić (lub zgłosić przerwę) działalność, składając odpowiedni wniosek.

Czy można stracić prawa do Karty Podatkowej?

Karta podatkowa może zostać utracona przez podatnika, jeśli naruszy którykolwiek z wymienionych warunków uprawniających do korzystania z karty podatkowej. Jeśli u przedsiębiorcy wystąpiły zmiany w prowadzeniu działalności, ma obowiązek zgłosić je w terminie do 7 dni od ich wystąpienia do urzędu skarbowego.

Karta podatkowa jest wygodną i prostą formą rozliczania się z podatku, pod warunkiem, że przedsiębiorca spełnia odpowiednie wymagania. Jeśli nadal masz wątpliwości, co to jest karta podatkowa i dla kogo jest przeznaczona, skorzystaj z porad, jakie udziela profesjonalne biuro rachunkowe we Wrocławiu.

Powrót na górę