Jak prawidłowo prowadzić ewidencję VAT?

Prowadzenie księgowości nie jest łatwe. Należy dokładnie znać prawo, by unikać kosztownych błędów. Dlatego dla wielu przedsiębiorców ewidencja VAT może stanowić spore wyzwanie. By nieco ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy nasz artykuł. Dowiesz się z niego: na czym polega ewidencja sprzedaży VAT, jak ją prowadzić oraz co powinno się w niej znaleźć, a co nie. Jeśli interesują Cię odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do lektury!

Ewidencja VAT – co to jest?

Najprościej można powiedzieć, że ewidencja VAT to rejestr sprzedaży i zakupu. Jej prowadzenie jest obowiązkowe, a nie dotyczy jedynie przedsiębiorców, których sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie (zwolnienie podmiotowe) lub osób sprzedających towary i usługi zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe). Ewidencja VAT pozwala określić kwotę podatku należnego za dane towary i usługi, którą wpłaca się na konto bankowe właściwego urzędu skarbowego. Jej prawidłowe prowadzenie jest także konieczne do przygotowania deklaracji podatkowych.

Przedsiębiorca może zarejestrować się do VAT przy pomocy formularza VAT-R. Musi on zostać złożony nie później niż dzień przed planowaną sprzedażą lub realizacją usług. Wniosek należy dostarczyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby, miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak prowadzić ewidencja sprzedaży VAT?

Dopiero po wyjaśnieniu czym jest ewidencja VAT, możemy przejść do: rejestr zakupów VAT – jak go prowadzić. Przede wszystkim należy podkreślić, że 10 września 2015 r. w życie weszła ustawa o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa. Wprowadziła ona Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT), który musi uzupełnić każdy przedsiębiorca objęty podatkiem VAT. Ze względu na to, że jest on w systemie elektronicznym, ewidencja VAT również musi być prowadzona w takiej formie. Przedsiębiorca powinien więc posiadać specjalistyczny program komputerowy.

Co powinno znaleźć się w ewidencji VAT?

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ewidencja VAT powinna zawierać dane umożliwiające poprawne rozliczenie podatku i przygotowanie informacji podsumowującej. Dlatego muszą znaleźć się w niej informacje o:

 • rodzaju sprzedaży i podstawie opodatkowania,
 • kwocie podatku, którą trzeba zapłacić do Urzędu Skarbowego,
 • korekcie podatku należnego,
 • wysokości podatku należnego,
 • kwocie podatku naliczonego, która została obniżona o kwotę podatku należnego,
 • dane dotyczące kontrahentów,
 • dowody sprzedaży i zakupów.

Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca sprzedaje swoje towary lub usługi poza granicami Polski, w prowadzonej ewidencji VAT musi przedstawić nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze. Podczas sporządzania rejestru sprzedaży należy kierować się momentem powstania obowiązku podatkowego dla danego typu usług na terenie kraju.

Wypełniając JPK_VAT należy zatem zwrócić uwagę na to, by znalazły się w nim dane dotyczące:

 • adresu i nazwy nabywcy,
 • numeru dokumentu,
 • daty wystawienia,
 • daty sprzedaży,
 • kwoty netto,
 • kwoty podatku należnego.

Czego nie musi być w ewidencji VAT?

Zastanawiając się: rejestr zakupów VAT – jak go prowadzić, nie trzeba uwzględniać wszystkich wydatków. Część zakupów nie wpływa na prawidłowość obliczenia podatku VAT czy deklarację podatkową. Zaliczają się do nich wydatki związane z czynnościami nieopodatkowanymi, w tym np. opłata skarbowa, zakupy zwolnione z opodatkowania czy koszty, których nie można odliczyć od podatków (np. koszt noclegu).

Wybierz sprawdzoną księgowość

Nadal nie masz pewności, jak prowadzić ewidencja VAT? Skontaktuj się z nami! Nasze biuro rachunkowe Wrocław nie tylko wyjaśni Ci, na czym polega rejestr zakupów VAT, ale także wykaże ewentualne błędy, które popełniasz. Dzięki temu unikniesz dodatkowych kosztów, wynikających z niedokładnego prowadzenia ewidencji VAT. Wybierz usługi księgowe Wrocław oferowane przez nasze biuro rachunkowe AFK!

Powrót na górę